Sasniegumi

Ģimnāzijas skolēni apmeklēizglītības izstādi
Lasīt vairāk
pirmās pakāpes diplomi Ikgadējā skatuvesrunas konkursā
Lasīt vairāk
“Matemātiskais ķēriens” uzvarētāja Līga Kaminska
Lasīt vairāk
2023./2024. mācību gada VISC olimpiāžu sezonas rezultāti DVĢ
Lasīt vairāk
Latviešu valodas un literatūras 50.valsts olimpiādes 2.posma laureātes!
Lasīt vairāk
Starptautiskā informātikas un loģiskās domāšanas konkursa “Bebr[a]s” laureāti
Lasīt vairāk
angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posma laureāti
Lasīt vairāk
Diāna Paškeviča – Mana kā Valsts prezidenta uzruna tautai 18. novembrī
Lasīt vairāk
ģeogrāfijas atklātās olimpiādes uzvarētāji
Lasīt vairāk
Apsveicam Business Lab, Juniors uzvarētājus
Lasīt vairāk
Sveicam Krievu valodas valsts 25.olimpiādes 2.posma laureātus!
Lasīt vairāk
Zigrīdai Rusiņai – Daugavpils pašvaldības “GODA RAKSTS”
Lasīt vairāk
Rita Murāne-Rutka – “Ekselences balvas” konkursa laureāte un British Council Atzinības raksta īpašniece
Lasīt vairāk
Skolēnu daudzvalodu olimpiāde
Lasīt vairāk
Volejbola sacensības starp Daugavpils pilsētas skolām
Lasīt vairāk
Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības volejbolā
Lasīt vairāk
1.vietu starptautiskajā turnīrā“PALANGA GOLDEN AUTUMN 2023”!
Lasīt vairāk
Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības volejbolā
Lasīt vairāk
Latgales 3×3 basketbola čempionāts
Lasīt vairāk
Rudens krosa stafetes 2023
Lasīt vairāk
Noslēdzās krosa stafetes starp Daugavpils pilsētas skolām
Lasīt vairāk
SVEICAM SKOLOTĀJUS
Lasīt vairāk

Apsveicam Latvijas atklātās Lingvistikas olimpiādes valsts posma laureātu Rolandu Eisānu!
Lasīt vairāk
Apsveicam Eiropas eksāmena 2023 laureātus Daugavpils Valsts ģimnāzijā!
Lasīt vairāk
Lepojamies ar mūsu laureātiem – valsts un reģiona VISC 2022./2023. mācību gada olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem
Lasīt vairāk
Apsveicam Matemātikas valsts 73. olimpiādes III posma laureātus!
Lasīt vairāk
47.zinātniskās pētniecības darbu konferencē piedalās arī 6 ģimnāzisti
Lasīt vairāk
Apsveicam valsts olimpiādes laureātus!
Lasīt vairāk
Apsveicam Vēstures, Filozofijas, Latvijas lingvistikas olimpiādes laureātus!
Lasīt vairāk
Apsveicam Latvijas skolu Ziemas festivāla laureātus
Lasīt vairāk
Lepojamies ar Fizikas valsts 73. olimpiādes II posma un Matemātikas valsts 73. olimpiādes II posma laureātiem
Lasīt vairāk
Apsveicam olimpiāžu laureātus
Lasīt vairāk
Apsveicam Ķīmijas valsts 64. olimpiādes II posma un Atklātās 48. matemātikas olimpiādes laureātus
Lasīt vairāk
Apsveicam Vācu valodas valsts 53. olimpiādes un Vēstures valsts 29. olimpiādes II posma laureātus
Lasīt vairāk
Apsveicam Bioloģijas valsts 45. olimpiādes un Filozofijas valsts 9. olimpiādes II posma laureātus
Lasīt vairāk
Apsveicam Angļu valodas valsts 52. olimpiādes II posma laureātus
Lasīt vairāk
Mūsu jauniešiem padodas ģeogrāfija
Lasīt vairāk
APSVEICAM MŪSU VOLEJBOLISTUS!
Lasīt vairāk
Ģimnāzistiem bronza pilsētas volejbola sacensībās
Lasīt vairāk
DVĢ laureāti “Rudens krosa stafetēs 2022”
Lasīt vairāk
Dagnija Poļakeviča “Zelta sietiņš” laureātes tituls
Lasīt vairāk

Pateicība konkursā “Bizness 24h 2022”
Lasīt vairāk
31 DVĢ skolēns saņem DPIP goda rakstus
Lasīt vairāk
Latvijas skolēnu komandas izcīna medaļas Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiādē
Lasīt vairāk
Teātra pulciņa “Spēlmanīši” sasniegums
Lasīt vairāk
Filosofijas valsts 8.olimpiādes 2.posma laureātes
Lasīt vairāk
Krievu valodas valsts 24.olimpiādes 2.posma laureāti
Lasīt vairāk
Uzdevumi.lv Atzinība – Atrisināti 69315 uzdevumi
Lasīt vairāk
Bioloģijas valsts 44.olimpiādes 2.posma laureāti
Lasīt vairāk
Vēstures valsts 28.olimpiādes 2.posma laureāti
Lasīt vairāk
Vācu valodas valsts 52.olimpiādes 2.posma laureāti
Lasīt vairāk
Latvijas Čempionāts ložu šaušanā
Lasīt vairāk
Skrējiens “Daugavpils-Mežciems”
Lasīt vairāk
EIROPAS VALODU DIENA 2021 DAUGAVPILĪ
Lasīt vairāk
Spelling Bee Rezultāti
Lasīt vairāk
MEDIA LAB Konkurss
Lasīt vairāk
Angļu valodas valsts 51. Olimpiādes 2. posma laureāti
Lasīt vairāk
”Zelta sietiņš” 10.- 12.klašu skolēnu grupā
Lasīt vairāk
eTwinning projekta kvalitātes apliecinājumi
Lasīt vairāk
Uzdevumi.lv Atzinība – Atrisināti 273907 uzdevumi
Lasīt vairāk
Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības volejbolā
Lasīt vairāk
Rudens krosa stafetes 2021
Lasīt vairāk