Rita Murāne-Rutka – “Ekselences balvas”
konkursa laureāte un British Council
Atzinības raksta īpašniece

„Ekselences balvas” pasniegšanas tradīciju 2016. gadā iedibināja Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC), akcentējot STEM jomu izcilo skolotāju nozīmību un darbu. 2022. gadā LU SIIC sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti (LU PPMF), Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju un Gētes institūtu Latvijā pirmo reizi organizēja arī labāko Latvijas vācu valodas skolotāju darba atzīšanu, kā arī šo skolotāju labās prakses pieredzes pārnesi uz citām skolām.
Šogad „Ekselences balva” valodu jomā sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju un British Council pārstāvniecību Latvijā pirmoreiz tika piešķirta arī talantīgam angļu valodas skolotājam.  Kopumā šogad tika iesūtīti 104 pieteikumi, bet tikai 5 izcili angļu valodas skolotāji tika aicināti 8.novembrī Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā uz pēdējo – fināla – kārtu. Skolotāji modelēja un vadīja mācību stundu fragmentus, analizēja mācību situācijas un risināja metodiskus uzdevumus. Skolotāju profesionālās prasmes vērtēja īpaša žūrija - pieci valodu jomas eksperti katrā no svešvalodu grupām.  

            "Ekselences balvas" finālā pedagoģisko meistarību pārliecinoši demonstrēja arī ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Rita Murāne-Rutka un kļuva par balvas laureāti, kā arī saņēma British Council pārstāvniecības Latvijā Atzinības rakstu par izcilu pedagoga darbu un ieguldījumu angļu valodas apguves veicināšanā Latgalē.

Apsveicam un lepojamies!

-->