Apsveicam Latvijas atklātās Lingvistikas
olimpiādes valsts posma laureātu Rolandu Eisānu!

Lingvistika kā zinātne pēta cilvēku valodu, tās īpašības, uzbūvi, funkcionēšanu un attīstību, kā arī dažādas pasaules valodas kā objektus. Lingvistikas olimpiādes ir populāras daudzās valstīs, arī Latvijā, kaut arī mācību priekšmeta skolā nav. Lingvistikas olimpiādes dalībniekiem tiek iedoti uzdevumi, kuri jāatrisina, jāizpēta un jāizanalizē noteiktā laikā, vairums no tiem satur materiālu visiem dalībniekiem nepazīstamā valodā. Lai risinātu lingvistikas olimpiāžu uzdevumus, svešvalodu priekšzināšanas vai zināšanas lingvistikā nav nepieciešamas, taču tās var palīdzēt, toties ļoti nepieciešama ir loģiskā un analītiskā domāšana.

Šogad Daugavpils Valsts ģimnāziju Latvijas atklātās Lingvistikas olimpiādes valsts posmā pārstāvēja 9.a klases skolēns Rolands Eisāns un 10.c klases skolniece Katarina Burlakova. Konkurence bija liela, 9.-12.klašu grupā piedalījās 90 skolēni, olimpiāde notika Rīgā un Daugavpilī, godalgoti tika 23 skolēni un 21 saņēma atzinības rakstus. Lepojamies ar mūsu jauniešu labajiem rezultātiem un sveicam Rolandu Eisānu ar godam nopelnīto Atzinības rakstu.

 

Paldies par atbalstu skolotājai Evai Vovkai!

-->