48.zinātniskās pētniecības darbu
konferences laureāti

Latvijas skolēnu 48.zinātniskās pētniecības darbu konferences laureāti - 33 ģimnāzisti!
Paldies par ieguldīto darbiņu gan skolēniem, gan skolotājiem!
Paldies par atbalstu vecākiem!
Lepojamies!
-->