Kontakti

Adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401

E-adrese: Daugavpils Valsts ģimnāzija     Kā izmantot e-adresi

E-pasts: dvg@daugrc.edu.lv

Kontakttālrunis: 26481883  (darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00)

Vadība:

Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore Oksana Petaško, oksana.petasko@daugrc.edu.lv
kontakttālrunis:  29274877
apmeklētāju pieņemšanas laiks: iepriekš vienojoties

Direktores vietniece izglītības jomā (mācību darbs) Signita Gabrāne,
signita.gabrane@daugrc.edu,.lv
kontakttālrunis: 26535859
apmeklētāju pieņemšanas laiks: iepriekš vienojoties

Direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbs) Sandra Rutkovska,
sandra.rutkovska@daugrc.edu.lv
kontakttālrunis: 29499771
apmeklētāju pieņemšanas laiks: iepriekš vienojoties

 

Struktūrvienību vadītāji:

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Jans Griņoks,
jans.grinoks@daugrc.edu.lv
kontakttālrunis: 27853093

Dienesta viesnīcas administratore Inna Klaucāne,
viesnica@daugrc.edu.lv
kontakttālrunis: 29114305

 

Bankas rekvizīti

Maksātājs
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Reģ.Nr.LV90000077325
Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV – 5401
Norēķinu konts: Valsts kase
LV34TREL980200309200B

Saņēmējs
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV5403
Reģistrācijas numurs 90009737220

Skolas ēka: