Kontakti

Adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401

E-adrese: Daugavpils Valsts ģimnāzija     Kā izmantot e-adresi

E-pasts: dvg@daugrc.edu.lv

Kontakttālrunis: 26481883

Vadība:

Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore Oksana Petaško, oksana.petasko@daugrc.edu.lv
kontakttālrunis:  29274877
apmeklētāju pieņemšanas laiks: iepriekš vienojoties

Direktores vietniece izglītības jomā (mācību darbs) Signita Gabrāne,
signita.gabrane@daugrc.edu,.lv
kontakttālrunis: 26535859
apmeklētāju pieņemšanas laiks: iepriekš vienojoties

Direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbs) Sandra Rutkovska,
sandra.rutkovska@daugrc.edu.lv
kontakttālrunis: 29499771
apmeklētāju pieņemšanas laiks: iepriekš vienojoties

 

Struktūrvienību vadītāji:

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Jans Griņoks,
jans.grinoks@daugrc.edu.lv
kontakttālrunis: 27853093

Sporta kompleksa vadītājs Deniss Kovaļenko,
deniss.kovalenko@daugrc.edu.lv
kontakttālrunis: 26777386

Dienesta viesnīcas administratore Inna Klaucāne,
viesnica@daugrc.edu.lv
kontakttālrunis: 29114305

 

Bankas rekvizīti

Maksātājs
Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde
Adrese: Saules 7, Daugavpils, LV-5401
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV90009737220
Bankas kods: PARXLV22
Konta Nr. LV73PARX0000850068461

Saņēmējs
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV5403
Reģistrācijas numurs 90009737220

Skolas ēka: