VESELĪBAS VEICINĀŠANAS KOORDINĒTĀJS


Veselības veicināšanas koordinētāja Evelīna Jusupova, evelina.jusupova@daugrc.edu.lv


Veselības veicināšanas koordinētājs:

  • sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.
  • Kontrolē higiēnas un sanitāro prasību ievērošanu iestādē;
  • veic izglītojošo darbu izglītojamo higiēnā, profilaksē un veselības aprūpē;
  • organizē un kontrolē ēdināšanu iestādē;