Zigrīdai Rusiņai – Daugavpils pašvaldības
“GODA RAKSTS”

2023.gada 18. novembrī Daugavpils teātrī notika Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienas svinības un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības apbalvojuma "GADA BALVA" pasniegšanas ceremonija.

Novērtējot daugavpiliešu ieguldījumu pilsētas attīstībā, tika pasniegti apbalvojumi vairākās nominācijās. Pašvaldības apbalvojuma “GODA RAKSTS” saņēmēju pulkā par profesionālu darbu ģimnāzistu individuālo spēju un zinātniskās pētniecības prasmju attīstīšanā, sekmīgu skolēnu sagatavošanu valsts un starptautiska līmeņa olimpiādēm arī ģimnāzijas vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Zigrīda Rusiņa.

Par Zigrīdu kolēģi saka tā: “Zigrīda Rusiņa ir skolotāja, kurai līdzās būt ir gods, - viņas ētisko principu, akadēmiskās un emocionālās inteliģences un darbmīlestības dēļ. Ik gadu maijā un augustā mēs lepojamies ar ģimnāzistu sasniegumiem zinātniskās pētniecības darbu konferencēs. Cildinājumus saņem ļoti daudzi skolēni un skolotāji, bet mēs visi esam pateicīgi Zigrīdai par ZPD pamatiem, kurus ģimnāzisti apgūst 11.vai 12.klasē, pēc tam prasmi slīpējot ar skolotājiem - konsultantiem.”

Indidivuālo pedagoģisko izcilību Zigrīda apliecina regulāri un spoži – katru (!) gadu viņas audzēkņi kļūst par Vēstures un Filozofijas olimpiāžu laureātiem valsts posmā, ik pēc gada (!) Zigrīdas skolēni tiek aicināti un piedalās Starptautiskajā (!) filozofijas olimpiādē. Pēcpandēmijas periodā Daugavpils un Latvijas vārds izskanēja Portugālē, kur 2022.gadā Rita Brauna ieguva atzinību. Jāmin tas, ka filozofiju ģimnāzisti apgūst tikai specializētajā kursā 12.klasē. Šie sasniegumi apliecina: Zigrīda Rusiņa ir individualizēta un personalizēta mācību procesa meistare.

Zigrīda ceļ godā gan ģimnāziju, gan Daugavpili, gan Latviju.

Priecājamies un lepojamies!  

-->