2023./2024. mācību gada VISC olimpiāžu
sezonas rezultāti DVĢ

Daugavpils Valsts ģimnāzija ir vieta, kur skolēni  ne tikai iegūst kvalitatīvu izglītību ikdienā, bet arī pašvadīti mācās un ir gatavi uzņemties iniciatīvu ceļā uz pašu izvirzītajiem mērķiem. Par to liecina mūsu jauniešu aktīvā dalība Valsts Izglītības satura centra (VISC) organizētajās olimpiādēs. 2023./2024. mācību gada VISC olimpiāžu II posma sezona jau noslēgusies, tuvojas noslēgumam arī 3.posma sezona, tāpēc vērts ieskatīties mūsu audzēkņu rezultātos.

Šogad DVĢ jaunieši piedalījās 19 olimpiādēs no 25 iespējamajām, iegūstot gan godalgotās vietas pilsētas jeb II posmā, gan iespēju piedalīties olimpiāžu valsts posmos un kļūstot par laureātiem Latvijas līmenī. Lielākā atsaucība skolēnu skaita ziņā uz II posma olimpiādi bija angļu valodā un latviešu valodā, bet mazākā – ekonomikā.

Mēs priecājamies par visiem jauniešiem, kuri veltīja savu laiku, lai iedziļinātos olimpiāžu tematikā un pārvarētu stresu to laikā, taču īpaši sakām paldies tiem skolēniem, kuri rezultatīvi piedalījušies vairākās olimpiādēs. Absolūtā čempiona gods šogad ir Jānim Drelingam (12.c klase), kurš veiksmīgi startēja sešās II posma olimpiādēs, ieguva III vietu Politikas un tiesību 17. olimpiādes valsts posmā un startēs vēl 3 valsts posma olimpiādēs. Par sešu II posma olimpiāžu laureātu kļuva arī Emīls Pitrāns no 11.b klase, viņš piedalījās arī vācu valodas olimpiādes valsts posmā.

12. a klases skolniece Santa Juhneviča piedalījās piecās II posma olimpiādēs, ieguva godalgotās vietas Vēstures 30. olimpiādes valsts posmā, Filozofijas 10. olimpiādes valsts posmā un cīnīsies par iespēju piedalīties starptautiskajā filozofijas olimpiādē. Piecās olimpiādēs veiksmīgi startēja arī 11. c klases skolēns Edvīns Lavrinovičs. Viņā kontā jau ir II vieta Krievu valodas 26. olimpiādes valsts posmā, bet cerības tiek kaltas arī par matemātikas un fizikas valsts posma olimpiādēm.

Vairāki skolēni ir kļuvuši par triju dažādu olimpiāžu laureātiem: Vita Cerikova (10.c klase), Arnis Ozols (11.c klase), Kirils Pavļukovs (11.c klase), Rihards Indrikovs (12.b klase).

Daudzi skolēni ir ieguvuši godalgotās vietas divās vai vienā olimpiādē, kā arī popularizējuši skolas vārdu valsts mērogā.

 Priecājamies un lepojamies ar 22 skolēniem – VISC olimpiāžu valsts posmu dalībniekiem. Īpaši pateicamies laureātiem: Valērijai Dementjevai,  Anitai  Jurkevičai, Arinai  Našatirei,  Martai  Kucinai, Edvīnam Lavrinovičam, Rihardam  Stivriņam par izcilo sniegumu Krievu valodas 26.olimpiādes valsts posmā, Armandam Ūdrim un Santai Juhnevičai par sasniegumiem Vēstures 30. olimpiādes valsts posmā, Diānai Paškevičai un Santai Juhnevičai - par sasniegumiem Filozofijas 10. olimpiādes valsts posmā.

Vēlam veiksmi Ģeogrāfijas olimpiādes valsts posmā Raineram Timšānam un Armandam Ūdrim, Fizikas olimpiādes valsts posmā - Jānim Drelingam un Edvīnam Lavrinovičam, Matemātikas olimpiādes valsts posmā – Vitai Cerikovai, Elīzai Ribkinai, Kirilam Pavļukovam, Jānim Drelingam un Edvīnam Lavrinovičam!

Paldies sakām 7.-9. klašu skolēniem, kuriem bija salīdzinoši maz iespēju parādīt savu sniegumu pilsētas un valsts posma olimpiādēs, tomēr arī viņu aktivitāte bija vērā ņemama. Sevišķi gribas uzsvērt rezultatīvo Līgas Kaminskas (9.a klase) sniegumu angļu valodas un matemātikas olimpiādē.

Lielu paldies sakām pedagogiem par spēju motivēt, iedrošināt, atbalstīt un sniegt zināšanas, ar kurām mūsu skolēni var būt konkurētspējīgi Latvijas mērogā!

Vairāk fotogrāfiju un informācijas skatieties mūsu Facebook kontā!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece S.Gabrāne

-->