Apsveicam valsts olimpiādes laureātus!

Lepojamies ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolnieci Diānu Bambāni un skolotāju Ludmilu Čirksti, jo abu ilggadējā sadarbība šogad ir rezultējusies ar I vietu Franču valodas valsts 53. olimpiādes III posmā! Paldies!

Sakām lielu paldies 8.a klases skolniecei Līgai Kaminskai par II vietu Matemātikas valsts 73. olimpiādes 5.-8. klašu skolēniem pilsētas posmā! Pateicamies par atbalstu skolotājai Tatjanai Garbuzai!

Lepojamies ar Laumu Vucenu (8.a klase) un Santu Ķēniņu (8.b klase), kuras ieguva II un III vietu Latviešu valodas un literatūras 49. valsts olimpiādes 8.-9. klašu skolēniem II posmā. Sakām paldies skolotājām Ingrīdai Kondratjevai un Inārai Locikai.

-->