Izglītības psihologs


Marina Germane, marina.germane@daugrc.edu.lv, 306.kab., dienesta viesnīcas ēkā

Ko dara psihologs? 

 • veic psiholoģisko konsultēšanu: krīzes situācijās, konfliktsituācijās, stresa situācijās, psiholoģisko traumu gadījumos;
 • veic psiholoģisko izpēti un diagnostiku ar dažādu psiholoģisko metodiku palīdzību;
 • pēc pieprasījuma veic diagnostiku un izstrādā psiholoģisko slēdzienu-atzinumu personības, intelekta, emocionālās sfēras pētījumiem;
 • veic psiholoģisko korekciju;

Terapeitiskais darbs

 • Noskaidro problēmas, kuras šobrīd klientam visaktuālākās (parasti balstīšanās uz principu „šeit un tagad”).
 • Pēta domas, emocijas un sajūtas saistībā ar šīm problēmām, noskaidro uzvedības modeli konkrētas situācijās.
 • Atpazīst automātiskās, negatīvās, kļūdainās domas, kas ietekmē emocijas un uzvedību.
 • Meklē alternatīvas domas un uzvedības modeļus.

Kādos gadījumos var palīdzēt 

Psihologs sniedz individuālās konsultācijas (50 minūtes), kā arī strādā ar grupām-treniņa nodarbības (90 minūtes). Strādājot ar klientiem psihologs:

 • uzklausa un cenšas uztvert klienta teikto no viņa skatpunkta, nenosodot . Gatavs sarunai par klienta nodomiem, centieniem, iecerēm;
 • cenšas izprast klienta domas, emocijas un vēlmes, arī tās, kuras klientam ne vienmēr izdodas pateikt;
 • sniedz emocionālu atbalstu;
 • palīdz klientam atrast sevī resursus;
 • palīdz risināt un pieņemt sarežģītus lēmumus;
 • konsultē klienta valodā;
 • sniedz nepieciešamo informāciju;
 • sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem, palīdz skolēniem risināt problēmas, kas traucē mācībām.

 Kādos gadījumos vērsties pie psihologa?
• lai iegūtu iekšēju mieru un ticību saviem spēkiem, saprastu, kurš virziens man derēs vislabāk;
• ilgstoša stresa gadījumā;
• trauksme un nemiers, bezmiegs, grūtības koncentrēties, no rītiem ar vien grūtāk piecelties;
• bailes, grūtības izdarīt izvēli;
• intereses zudums, emocionālas sāpes, nomāktība, strupceļš;
• nepatīkamas atmiņas, uzmācīgas domas;
• neticība sev, savām spējām;
• mācīšanās grūtības;
• uzvedības un disciplīnas jautājumi;
• savstarpējo attiecību grūtības ar līdzcilvēkiem, sarežģītas attiecības skolā, ģimenē (vientulība, izstumtības,grūtības iegūt draugus);
• adaptācijas un personības attīstības grūtības (īpaši pusaudžu vecumā).

Vai psihologa palīdzībai ir tūlītējs rezultāts?

Ir gadījumi, kad pietiek ar vienu konsultācijas reizi, lai Tu izprastu savu grūtību cēloņus, un papildu konsultācijas nebūs nepieciešamas.

Ja tiks pieņemts lēmums par vairāku sesiju nepieciešamību, mēs tiksimies 1 x nedēļā. Ja konsultēšanas procesā radīsies jautājumi vai neskaidrības, ir vēlams to pārrunāt ar mani, dalīties savās pārdomās vai bažās. Tas var palīdzēt mums veiksmīgāk turpināt sadarbību un visefektīvāk Tev palīdzēt.

Lai sasniegtu paliekošas izmaiņas, ir nepieciešams ilgāks sadarbības laiks un konsultējamā personiska iesaistīšanās un atbildības uzņemšanās par rezultātu.

Terapijā pārrunātais ir konfidenciāla informācija, tā netiek izpausta tālāk!