Dagnija Poļakeviča “Zelta sietiņš”
laureātes tituls

Dagnija Poļakeviča Daugavpils Valsts ģimnāzijā iesāk Dzejas dienas 2022

Septembris tradicionāli saistās ne tikai ar mācību gada iesākumu, bet arī ar Dzejas dienām. Šogad Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde, popularizējot Raiņa un Aspazijas literāro un kultūrvēsturisko mantojumu un sekmējot Latgales reģiona bērnu un jauniešu skatuves runas prasmes, 16. septembrī Raiņa mājā Berķenelē organizēja skatuves runas konkursu “Zelta sietiņš”.

Konkurss notika trīs klašu grupās, tajā piedalījās jaunieši no Rēzeknes, Jēkabpils, Līvānu, Augšdaugavas novadiem un Daugavpils pilsētas. Mūsu 10.c klases skolniece Dagnija Poļakeviča spraigā konkurencē 10.- 12. klašu grupā ieguva laureātes titulu. Viņa lasīja Aspazijas dzejoli “Kad tu ienāktu” un fragmentu no Ilmāra Šlāpina darba “Pasaka par Raini un viņa domām”. Dagnija pēc pasākuma atzina, ka viņai patīk dzeja un dzejas lasījumi, patīk būt starp līdzīgi domājošiem jauniešiem un izbaudīt Raiņa mājas atmosfēru.

Lepojamies ar Dagnijas panākumiem!

Priecājamies par latviešu valodas skolotājas Ināras Žukovskas atbalstu skolēnu radošuma veicināšanā!

LAI SKANĪGAS DZEJAS DIENAS DVĢ!

-->