Lepojamies ar mūsu laureātiem – valsts un
reģiona VISC 2022./2023. mācību gada
olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem

10. maijā notika Daugavpils valstspilsētas Izglītības pārvaldes rīkotais 2022./2023. mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu, sporta un interešu pasākumu laureātu un pedagogu apbalvošanas pasākums. Tajā tradicionāli tika godināti tikai Izglītības un Zinātnes ministrijas, Valsts Izglītības Satura Centra (VISC) un Latvijas Skolu sporta federācijas rīkoto vai atbalstīto pasākumu laureāti, tāpēc esam patiesi lepni par astoņiem apbalvotajiem ģimnāzijas skolotājiem un astoņpadsmit izglītojamajiem. Pedagogus un skolēnus šogad apbalvoja pa mācību jomām. Pasākumu vadīja mūsu 12. klases skolēni - Linda Podniece un Kevins Konopeckis.

Dabaszinātņu mācību jomā diplomus par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu saņēma mūsu skolotājas - Marina Pilace, Irīna Fjodorova un Tatjana Garbuza -, jo viņu zināšanas un palīdzība bruģēja ceļu uz panākumiem Fizikas valsts 73. olimpiādē Edvīnam Lavrinovičam un Latvijas 48. atklātajā fizikas olimpiādē Jānim Drelingam, kā arī palīdzēja Dajanai Grigjanei sasniegt 3. vietu Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferencē un Jānim Drelingam iegūt 1. vietu Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē.

Kultūras  izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā tika apbalvota mūzikas skolotāja Anita Zarāne un vokālais meiteņu trio – Ariadne Gabrāne, Daina Vaivare, Laura Zuģicka – par 1. vietu VISC rīkotajā Vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2023”.

Matemātikas jomā priecājamies par mūsu matemātikas pedagoģēm: Neļu Borisovu, Ivetu Nikolajevu un Svetlanu Proščinko, jo viņu un skolēnu Edvīna Lavrinoviča un Emīla Pitrāna prasmīgā sadarbība ļāva sasniegt godalgotās vietas Matemātikas valsts 73. olimpiādē, kā arī nodrošināja DVĢ iespēju veidot savu komandu valsts olimpiādē nākamajā mācību gadā.

Sociālajā un pilsoniskajā jomā diplomus par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu saņēma Aiga Hudobčenoka, Renāte Malnace, Zigrīda Rusiņa un Olga Osipova. Viņu neatlaidīgais un radošais darbs palīdzēja iegūt Santai Juhnevičai II vietu Vēstures valsts 29. olimpiādes III posmā un Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, Amandai Baumanei - II vietu Filozofijas valsts 9. olimpiādes III posmā, Kristai Kristianai Rinčai, Diānai Parfjonovai saņemt diplomu par padziļinātu mācību priekšmeta satura apguvi un pilsētas vārda popularizēšanu, veiksmīgi startējot ar skolēnu zinātniskās pētniecības darbiem valsts līmenī.

Valodu jomā lepojamies ar skolotājas Ludmilas Čirkstes un skolnieces Diānas Bambānes veikumu, jo dāmas tika apbalvotas par sasniegumiem Franču valodas valsts 53.olimpiādes III posmā.

Veselības un fiziskās aktivitātes jomā diplomus par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu saņēma sporta skolotāji - Deniss Kovaļovs un Anita Vilcāne-, jo viņu padoms un darbs mācību stundās palīdzēja kaldināt Māra Lazdāna, Viktorijas Vageles un meiteņu basketbola komandas (Mila Luzgina, Anna Liepiņa, Kristiāna Tarasova, Evelīna Bondare, Loreta Vilcāne, Lauma Vucena, Marta Avotiņa) panākumus Latvijas skolu Ziemas festivālā (Biatlonā) un Latvijas skolēnu 76. spartakiādē basketbolā.

Jau apbalvošanas pasākuma laikā saņēmām ziņas par vēl vienu izcilu panākumu Kultūras mācību jomā, jo Dagnija Poļakeviča, sadarbojoties ar skolotāju Ināru Žukovsku, ieguva Augstāko pakāpi VISC rīkotajā Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursā valsts līmenī. Apsveicam un lepojamies!

Skolēni un pedagogi saņēma piemiņas balvas, baudīja muzikālos priekšnesumus, maija beigās skolēni saņems arī Daugavpils domes naudas balvas.

 

Vairāk fotomirkļu skolas Facebook kontā.

-->