Lepojamies ar Fizikas valsts 73. olimpiādes II posma un Matemātikas valsts 73.
olimpiādes II posma laureātiem

Fizikas valsts 73. olimpiādes II posmā Daugavpils Valsts ģimnāziju pārstāvēja 14 skolēni, deviņi no viņiem kļuva par olimpiādes laureātiem.

9. klases skolēni olimpiādei gatavojās skolotājas Tatjanas Garbuzas vadībā. Apsveicam ar iegūto I vietu Edvīnu Lavrinoviču, priecājamies par Rolandu Eisānu un Maiguru Utinānu, kuri ieguva II vietas.

Vidusskolas grupā apsveicam par godam izcīnīto I vietu Jāni Drelingu no 11. c klases! Priecājamies un apsveicam II vietas ieguvēju 10. c klases skolēnu  Kirilu Pavļukovu, III vietas ieguvēju 10. b klases skolēnu Emīlu Pitrānu un 10. c klases skolēnu Aivi Jankovski par iegūto atzinību.

Sakām paldies skolotājai Marinai Pilacei par atbalstu un sagatavošanu!

Edvīns un Jānis ir ieguvuši iespēju pārstāvēt skolu arī valsts posmā, tāpēc vēlam veiksmi, izdošanos un gribasspēku gan skolēniem, gan skolotājām T. Garbuzai un M. Pilacei!

Daži fizikas olimpiādes laureāti startēja arī Matemātikas valsts 73. olimpiādes II posmā.

Lepojamies ar 9. klases skolēniem Edvīnu Lavrinoviču, Edgaru Snetkovu un Maiguru Utinānu, jo visi trīs ieguva atzinības. Paldies skolotājai Svetlanai Proščinko par atbalstu!

Priecājamies par skolotāju Neļu Borisovu un viņas skolēniem - Katarinu Burlakovu, kura ieguva 3. vietu, un Kirilu Pavļukovu, kurš ieguva atzinību.

Sirsnīgi apsveicam 10. b klases skolnieci Elīzu Ribkinu par iegūto 1. vietu un 2. vietas ieguvēju Jāni Drelingu (11.c klase), vēlam izturību un panākumus pārstāvot skolu valsts līmenī!

Sakām lielu paldies matemātikas skolotājām - Ivetai Nikolajevai, Neļai Borisovai un Svetlanai Proščinko - par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā un vēlam veiksmi valsts posmā!

-->