Normatīvie akti

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

E-klases lietošanas kārtība

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Daugavpils Valsts ģimnāzijas privātuma politika

Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi

Garderobes izmantošanas kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi 31.08.2023

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē

Iespēju dienas organizācijas kārtība

Nepiederošas personas uzturēšanās kārtība

Izglītojamo drošība pasākumos kārtība

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

Evakuācijas plāns skolā

Evakuācijas plāns sporta kompleksā

Rīcības plāns, kas nosaka preventīvus pasākumus atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas risku novēršanai, kā arī rīcību gadījumā, ja izglītības iestādē konstatē, ka izglītojamie lietojuši, glabājuši vai izplatījuši atkarību izraisošas vielas

 

 

-->