KARJERAS IZGLĪTĪBA

Karjeras izglītības virziens (3 gadiem)

Izstrādāt sistēmisku un mērķtiecīgu karjeras izglītības procesa īstenošanas plānu izglītojamā pašizpētei, karjeras izpētei, plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvei, sadarbībā ar atbalsta personālu, vecākiem un pedagogiem radot pamatu izglītojamajam savlaicīgai un apzinātai lēmumu pieņemšanai par savu turpmāko izglītību.

Pedagogi karjeras konsultanti:


Jaunumi

Projekta “KODS: L.A.U.K.I.-2” ietvaros
dalībnieki organizē spēli “Graudu pele”

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centrs ar British Council pārstāvniecības atbalstu Latvijā, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi īsteno ...
Lasīt vairāk

RTU AICINA VIDUSSKOLAS SADARBOTIES
PADZIĻINĀTO KURSU «FIZIKA II» UN «ĶĪMIJA II» APGUVĒ

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina skolas un pašvaldības līdz 30. martam pieteikties, lai nākamajā mācību gadā skolu divpadsmitās klases skolēni ...
Lasīt vairāk

Studiju festivāls LUniverss

Studiju festivāls LUniverss ir pasākums tiem, kas ir gatavi uzzināt par sevi ko jaunu, kas ir gatavi pārbaudīt savas zināšanas ...
Lasīt vairāk

Rosinātava 2024

“Rosinātava 2024” pasākumā piedalījās 11 ģimnāzisti- Emīlija Sarkane, Melānija Mežiniece, Valērija Mazane, Artēmijs Masļakovs, Viktorija Obaļeviča, Laima Elksne, Amanda Griķe, ...
Lasīt vairāk

Seko studentam 2024

Vēlies izjust, kā ir būt studentam? Tad šī ziņa ir tieši Tev! Piesakies būt kāda studenta ēna uz vienu dienu ...
Lasīt vairāk

LIELĀKAIS STUDIJU FESTIVĀLS SKOLĒNIEM
“L-UNIVERSS”

23. un 24. februārī Latvijas Universitāte (LU) ikvienu interesentu – skolēnus, skolotājus, vecākus un citus – aicina uz Latvijā lielāko ...
Lasīt vairāk

Uzņēmējdarbības apmācību
kurss Daugavpilī

Uzņēmējdarbības apmācību kurss Daugavpilī Pārbaudi savu biznesa ideju – piedalies uzņēmējdarbības apmācību kursā Daugavpilī! CONNECT Latvija sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas ...
Lasīt vairāk

Projekta “KODS:L.A.U.K.I.- 2” dalībnieki
tiekas seminārā Daugavpilī

2024.gada 18.janvārī Daugavpils Valsts ģimnāzijā norisinājās kritiskās domāšanas un radošuma darbnīca, kura notika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Mūžizglītības ...
Lasīt vairāk

Daugavpils skolēni uzsāk dalību projektā “KODS: L.A.U.K.I.-2”

1.decembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Mūžizglītības centrs ar British Council pārstāvniecības Latvijā British Council Latvia atbalstu uzsāka projekta ...
Lasīt vairāk

Skolēni iepazīst ražošanas uzņēmumus
Latgalē

Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja vidusskolas posma skolēni mācību gada laikā piedalās Biznesa augstskolas “Turība” projektā “Uzņēmējdarbības skola” ...
Lasīt vairāk