Ģimnāzijas skolēni apmeklē
izglītības izstādi

Stāsta pedagoģe - karjeras konsultante Dace un 11.a klases skolniece Valērija: "Daugavpils Valsts ģimnāzijas 8.-9.klases skolēni (107) un 10.-12.klašu skolēni (145) 27.martā apmeklēja pasākumu “Izglītības Iespējas 2024”, kas notika Daugavpils Zinātņu vidusskolā.
Izstādi pārstāvēja dažādu augstskolu pārstāvji, kuri dalījās ar informāciju par izglītības programmām un studiju iespējām savās izglītības iestādēs. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus, uzzināt par iestājeksāmeniem un programmām, saņemt padomus nākotnes profesijas izvēlē.
Liela uzmanība tika pievērsta dažādām profesijām valsts drošības un medicīnas jomā. Pārstāvji no ugunsdzēsības dienesta, policijas un medicīnas iestādēm dalījās pieredzē un stāstīja par šīm sabiedrībai tik svarīgajām un godājamajām profesijām. Izstādē tika prezentētas arī profesijas finanšu un banku jomā, kas piesaistīja jaunu un ambiciozu jauniešu uzmanību.
Skolēniem bija iespēja apmeklēt arī meistarklases un praktiskās nodarbības, lai padziļināti un praktiski izprastu izvēlētās profesijas".

-->