47.zinātniskās pētniecības darbu
konferencē piedalās arī 6 ģimnāzisti

No valsts izglītības un satura centra mājaslapas: "Šodien Rīgas Tehniskās universitātes telpās Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības valsts 47. konferencē tiks prezentēti 238 darbi. Gandrīz 300 skolēni no visas valsts stendu referātu prezentāciju veidā dalīsies ar saviem pētījumiem Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem.
Zinātniskās pētniecības darbi tiks vērtēti sešās zinātņu nozaru grupās: 82 pētījumi dabaszinātnēs, 34 darbi humanitārajās un mākslas zinātnes, 60 pētījumi sociālajās zinātnes, 29 darbi medicīnā un veselības zinātnēs, 27 darbi inženierzinātnes un tehnoloģijās, 6 pētījumi lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes. Stenda referāta vērtēšana norisināsies no plkst. 10:00 līdz 15:00. Šajā laika posmā pie katra skolēna dosies trīs neatkarīgi vērtētāji dažādos laikos, lai noklausītos pētījuma gaitu, iegūtos rezultātus un secinājumus, papildus uzdodot sev interesējošus jautājumus, lai objektīvāk novērtētu skolēnu darbus."
 
Latvijas skolēnu 47.zinātniskās pētniecības darbu konferencē piedalās arī 6 ģimnāzisti - Krista Kristiāna Rinča, Kevins Konopeckis, Dajana Grigjane, Jānis Drelings, Santa Juhneviča un Diāna Parfjonova. Turam īkšķus!
-->