Apsveicam Bioloģijas valsts 45. olimpiādes un Filozofijas valsts 9. olimpiādes II posma laureātus

Decembrī notikušajā Bioloģijas valsts 45. olimpiādes II posmā mūsu skolu pārstāvēja 27 jaunieši no 9.-12. klasēm, septiņpadsmit no viņiem ieguva godalgotās vietas pilsētas līmenī. Olimpiāde notika tiešsaistē, skolēni veica dažādus uzdevumus un risināja problēmsituācijas.

1. vietu ieguva 9.b klases skolnieks Edvīns Lavrinovičs, 10.b klases skolnieks Emīls Pitrāns un 10.c klases skolnieks Armands Ūdris, 11.c klases skolnieks Jānis Drelings un 12.c klases skolnieks Armands Preilis.
2. vietu ieguva 9.a klases skolēns Maigurs Utināns un 11.b klases skolēni: Toms Danovskis un Irēna Jasvina.
3. vietu ieguva 10.b klases skolēni: Iļja Ivanovs un Laura Zuģicka, 10.a klases skolniece Marita Mazuļčika; 11. b klases skolnieces: Annija Misjune un Eva Katrīna Millere, 12.b klases skolēni: Evita Gorenko un Dāniels Leitāns.
Pie atzinībām tika 10.b klases skolniece Iveta Januševska un 12.b klases skolniece Laura Endija Millere.

Priecājamies par skolēnu sniegumu, vēlam veiksmīgu startu valsts posmā Jānim Drelingam, Armandam Preilim un Edvīnam Laurinovičam!
Sakām lielu paldies skolotājai Marinai Aleksandrovai par atbalstu un skolēnu sagatavošanu!
Filozofijas valsts 9. olimpiādes II posmā piedalījās divi mūsu skolēni un pirmo vietu, kā arī iespēju startēt valsts posmā, ieguva 12.a klases skolniece Amanda Baumane.
Vēlam veiksmi Amandai valsts posmā!
Sakām lielu paldies skolotājai Zigrīdai Rusiņai!

-->