Kolektīvs

 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs 2023./2024.m.g.

Ģimnāzijas vadības komanda

Petaško Oksana direktore
Gabrāne Signita direktores vietniece izglītības jomā, vēsture un sociālās zinātnes I
Nikolajeva Iveta direktores vietniece izglītības jomā, matemātika I, matemātika II, matemātikas zinātniskās valodas pamati
Rutkovska Sandra direktores vietniece izglītības jomā
Malnace Renāte izglītības metodiķe, vācu valoda I

 

Pedagogi

Bokāne Madara latviešu valoda I, literatūra I
Borisova Neļa matemātika, matemātika I
Daugavietis Juris angļu valoda, angļu valoda I
Dudeničs Valērijs bioloģija, ģeogrāfija, ģeogrāfija I, ģeogrāfija II
Fjodorova Irina ķīmija, ķīmija I, ķīmija II
Garbuza Tatjana matemātika, fizika, fizika I, inženierzinības, dabaszinības
Gasina Anna krievu valoda, krievu valoda I
Grigorjevs Andrejs programmēšana I
Hudobčenoka Aiga Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, vēsture un sociālās zinātnes I, sociālās zinātnes II
Istomins Ričards programmēšanas fakultatīvs
Ivanova Biruta uzņēmējdarbības pamati
Kārkliņš Jānis bioloģija, bioloģija I
Kolesnikova Jelena dabaszinības
Kondratjeva Ingrīda latviešu valoda, literatūra un teātra māksla
Komlačeva Darja latviešu valoda, literatūra un teātra māksla, latviešu valoda I, literatūra I
Kovaļenko Deniss sports un veselība
Kravale-Pauliņa Mārīte datu analīze
Midere - Davidčuka Līga vizuālā māksla
Murāne - Rutka Rita angļu valoda, angļu valoda I, angļu valoda II, dabaszinību zinātniskās valodas pamati
Osipova Olga vācu valoda, vācu valoda I
Ostapko Rita dizains un tehnoloģijas
Ozerska Dace izglītības metodiķe, datorika
Pilace Marina fizika I, fizika II, sociālās zinātnes II, bioekonomika
Proščinko Svetlana matemātika, matemātika I, matemātika II
Razminoviča Lilita ķīmija
Rubine Inta franču valoda
Rumjanceva Marina bibliotekāre
Rusiņa Zigrīda vēsture un sociālās zinātnes I, vēsture II, filozofija
Safonova Jeļena izglītības metodiķe, latviešu valoda, literatūra un teātra māksla, datorika
Silova Dina angļu valoda, angļu valoda I, spāņu valoda
Stankeviča Jeļena bibliotekāre
Veinšteina Kristīne publiskā uzstāšanās
Vilcāne Anita sports un veselība
Vovka Eva angļu valoda, angļu valoda I, angļu valoda II
Zarāne Anita mūzika, kultūras pamati
Žukovska Ināra latviešu valoda I, literatūra I

 

Interešu izglītības pedagogi

Irbe Marita deju kolektīva "Leiļi" vadītāja
Kovaļenko Deniss florbola un volejbola pulciņu vadītājs
Murāne-Rutka Rita debašu kluba “Pārliecība” vadītāja
Ozerska Dace SMU (skolēnu mācību uzņēmums) skolotāja
Rasis Kārlis robotikas pulciņa skolotājs
Veinšteina Kristīne teātra pulciņa “Spēlmanīši” vadītāja
Zarāne Anita ansambļa “Vēlreiz” un jauktā kora “Dveiņuva” vadītāja

 

Ģimnāzijas struktūrvienību vadītāji

Griņoks Jans direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
Ščagina Sandra lietvede
Klaucāne Inna dienesta viesnīcas administratore

 

Atbalsta personāls

Germane Marina izglītības psihologs
Zabarovska Natālija sociālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants (7.-9.kl.)
Ozerska Dace pedagogs karjeras konsultants (10.-12.kl.)
Jusupova Evelīna veselības veicināšanas koordinētāja

 

-->