Kolektīvs

psiDaugavpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs 2021./2022.m.g.

Ģimnāzijas vadības komanda

Petaško Oksana direktore
Gabrāne Signita direktores vietniece izglītības jomā, vēsture un sociālās zinātnes
Nikolajeva Iveta direktores vietniece izglītības jomā, matemātika, matemātikas zinātniskās valodas pamati
Rutkovska Sandra direktores vietniece audzināšanas jomā
Malnace Renāte izglītības metodiķe, vācu valoda

Pedagogi

 

Aleksandrova Marina bioloģija
Barkovska Inese dabaszinību zinātniskās valodas pamati
Borisova Neļa matemātika
Caune Alīna angļu valoda
Čirkste Ludmila franču valoda
Dudeničs Valērijs bioloģija, ģeogrāfija
Fjodorova Irina ķīmija, dabaszinības
Garbuza Tatjana matemātika, fizika, inženierzinības
Gasina Anna krievu valoda
Hudobčenoka Aiga Latvijas vēsture, pasaules vēsture, psiholoģija, kulturoloģija, vēsture un sociālās zinātnes I
Kondratjeva Ingrīda latviešu valoda, literatūra, teātra māksla
Kolesnikova Jelena dabaszinības
Kovaļenko Deniss veselība un sports, florbols
Locika Ināra latviešu valoda un literatūra
Macko Olga Programmēšana
Midere - Davidčuka Līga vizuālā māksla
Murāne - Rutka Rita angļu valoda, debates, dabaszinību zinātniskās valodas pamati
Osipova Olga vācu valoda
Ostapko Rita mājturība un tehnoloģijas
Ozerska Dace izglītības metodiķe, datorika, SMU (skolēnu mācību uzņēmumi)
Pilace Marina ekonomika, fizika, dabaszinības
Prokofjeva Valentīna krievu valoda
Proščinko Svetlana matemātika
Rumjanceva Marina bibliotekāre
Rusiņa Zigrīda Latvijas un pasaules vēsture, filozofija, personības līderības pamati, vēsture un sociālās zinātnes I, politika un tiesības
Sokolova Aleksandra izglītības metodiķe, programmēšana
Vilcāne Anita veselība un sports
Vovka Eva angļu valoda, teātra pulciņa “Spēlmanīši” vadītāja
Zarāne Anita mūzika, kultūras pamati, ansambļa “Vēlreiz” un jauktā kora “Dveiņuva” vadītāja
Žukovska Ināra latviešu valoda un literatūra

 

Interešu izglītības pedagogi

Irbe Marita deju kolektīva "Leiļi" vadītāja
Rasis Kārlis robotikas pulciņa skolotājs

 

Ģimnāzijas struktūrvienību vadītāji

Griņoks Jans direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
Kezika Karīna lietvede
Klaucāne Inna dienesta viesnīcas administratore
Kovaļenko Deniss sporta kompleksa vadītājs

 

Atbalsta personāls

 

Ivanovska Neļa sociālais pedagogs
Navrocka Janīna pirmsskolas iestāžu un skolu māsa
Germane Marina izglītības psihologs
Ozerska Dace pedagogs karjeras konsultants

 

-->