Kolektīvs

Daugavpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs 2022./2023.m.g.

Ģimnāzijas vadības komanda

Petaško Oksana direktore
Gabrāne Signita direktores vietniece izglītības jomā, vēsture un sociālās zinātnes I
Nikolajeva Iveta direktores vietniece izglītības jomā, matemātika I, matemātika II, matemātikas zinātniskās valodas pamati
Rutkovska Sandra direktores vietniece izglītības jomā
Malnace Renāte izglītības metodiķe, vācu valoda I

 

Pedagogi

Aleksandrova Marina bioloģija, bioloģija I, bioloģija II, bioekonomika
Bokāne Madara latviešu valoda I, literatūra I
Borisova Neļa matemātika, matemātika I
Caune Alīna angļu valoda, angļu valoda I
Čirkste Ludmila franču valoda
Daugavietis Juris angļu valoda, angļu valoda I
Dudeničs Valērijs bioloģija, ģeogrāfija, ģeogrāfija I, ģeogrāfija II
Fjodorova Irina ķīmija, ķīmija I, ķīmija II
Garbuza Tatjana matemātika, fizika, fizika I, inženierzinības, dabaszinības
Gasina Anna krievu valoda, krievu valoda I
Hudobčenoka Aiga Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, vēsture un sociālās zinātnes I, sociālās zinātnes II
Ivanova Biruta uzņēmējdarbības pamati
Kolesnikova Jelena dabaszinības
Kondratjeva Ingrīda latviešu valoda, literatūra un teātra māksla
Kovaļenko Deniss sports un veselība
Kravale-Pauliņa Mārīte datu analīze
Locika Ināra latviešu valoda, latviešu valoda I, literatūra I
Macko Olga programmēšana I
Midere - Davidčuka Līga vizuālā māksla
Murāne - Rutka Rita angļu valoda, angļu valoda I, angļu valoda II, dabaszinību zinātniskās valodas pamati
Osipova Olga vācu valoda, vācu valoda I
Ostapko Rita dizains un tehnoloģijas
Ozerska Dace izglītības metodiķe, datorika
Pilace Marina fizika I, fizika II, sociālās zinātnes II, bioekonomika
Prokofjeva Valentīna krievu valoda, krievu valoda I, krievu valoda II
Proščinko Svetlana matemātika, matemātika I, matemātika II
Razminoviča Lilita ķīmija
Rumjanceva Marina bibliotekāre
Rusiņa Zigrīda vēsture un sociālās zinātnes I, vēsture II, filozofija
Safonova Jeļena izglītības metodiķe, latviešu valoda, literatūra un teātra māksla, datorika
Stankeviča Jeļena bibliotekāre
Veinšteina Kristīne publiskā uzstāšanās
Vilcāne Anita sports un veselība
Vovka Eva angļu valoda, angļu valoda I, angļu valoda II
Zarāne Anita mūzika, kultūras pamati
Žukovska Ināra latviešu valoda I, literatūra I

 

Interešu izglītības pedagogi

Irbe Marita deju kolektīva "Leiļi" vadītāja
Kovaļenko Deniss florbola un volejbola pulciņu vadītājs
Murāne-Rutka Rita debašu kluba “Pārliecība” vadītāja
Ozerska Dace SMU (skolēnu mācību uzņēmums) skolotāja
Rasis Kārlis robotikas pulciņa skolotājs
Vovka Eva teātra pulciņa “Spēlmanīši” vadītāja
Zarāne Anita ansambļa “Vēlreiz” un jauktā kora “Dveiņuva” vadītāja

 

Ģimnāzijas struktūrvienību vadītāji

Griņoks Jans direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
Karpušenko Karīna lietvede
Klaucāne Inna dienesta viesnīcas administratore
Kovaļenko Deniss sporta kompleksa vadītājs

 

Atbalsta personāls

Ivanovska Neļa sociālais pedagogs
Navrocka Janīna veselības veicināšanas koordinētāja
Germane Marina izglītības psihologs
Ozerska Dace pedagogs karjeras konsultants
Inna Dobkeviča veselības veicināšanas koordinētāja

 

-->