Apsveicam olimpiāžu laureātus

Apsveicam Ekonomikas valsts 24. olimpiādes II posma, Franču valodas valsts 53. olimpiādes II posma un Pilsētas angļu valodas olimpiāžu laureātus
Franču valoda ir mācību priekšmets, kuru mūsu skolā apgūst kā trešo svešvalodu, tāpēc, lai sagatavotos olimpiādei, skolēnam ir jāstrādā individuāli un jāiegulda daudz sava brīvā laika. Lepojamies ar 12. a klases skolnieci Diānu Agafonovu un apsveicam ar iegūto I vietu pilsētas posmā!
Vēlam veiksmi valsts posmā!
Sakām milzīgu paldies franču valodas skolotājai Ludmilai Čirkstei par morālo un intelektuālo atbalstu Diānai!
Apsveicam 12.c klases skolnieci Ievu Stankeviču ar izcīnīto III vietu Ekonomikas valsts 24. olimpiādes II posmā. Paldies par atbalstu skolotājai Marinai Pilacei!
Februārī turpinājās intelektuālās sacensības angļu valodā, jo notika Pilsētas angļu valodas olimpiāde 9. klasei un Pilsētas angļu valodas olimpiādes 8. klasei. Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiāde 9. klases skolēniem notika Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā licejā un bija īsts izaicinājums, jo skolēniem vajadzēja ne tikai veikt klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas uzdevumus, bet arī demonstrēt runāšanas prasmi. Runu vērtēja starptautiska žūrija, kurā piedalījās skolotāji no ASV un Daugavpils skolām. Mūsu jaunieši izturēja godam!
Sveicam II vietas ieguvēju Armandu Kaminu no 9.b klases un III vietas ieguvējas: Emīliju Matisoni no 9.b klases un Paulu Olīviju Punduri no 9.a klases! Paldies skolotājiem: Evai Vovkai, Ritai Murānei-Rutkai un Jurim Daugavietim par atbalstu!
Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiāde 8. klases skolēniem notika mūsu skolā, un tradicionāli skolas rīkotājas skolēni startē ārpus konkursa. Priecājamies par mūsu skolēniem Ievu Folkmani un Eināru Kristeru Stikānu no 8.a klases, kuru iegūti punkti atbilst 3. vietai pilsētā.
Paldies skolotājai Alīnai Caunei un Jurim Daugavietim!

Sakām lielu paldies mūsu angļu valodas skolotājiem par pilsētas olimpiādes sagatavošanu un organizēšanu!

-->