Apsveicam Vācu valodas valsts 53. olimpiādes un Vēstures valsts 29. olimpiādes II posma laureātus

Apsveicam Vācu valodas valsts 53. olimpiādes un Vēstures valsts 29. olimpiādes II posma laureātus

Decembrī notikušajā Vācu valodas valsts 53. olimpiādes II posmā mūsu skolu pārstāvēja 14 jaunieši no 10.-12. klasēm, divi no viņiem ieguva godalgotās vietas pilsētas līmenī. Olimpiāde notika tiešsaistē, skolēni veica dažādus uzdevumus un demonstrēja valoddarbības prasmes.

2. vietu un iespēju startēt 3. posmā ieguva 10.b klases skolnieks Emīls Pitrāns. Atzinību ieguva 12.b klases skolniece Aivija Ļitvinska.

Sakām lielu paldies skolotājai Olgai Osipovai par atbalstu un skolēnu sagatavošanu!

Vēstures valsts 29. olimpiādes II posmā 9. klašu grupā piedalījās četri mūsu skolēni. Olimpiāde sastāvēja no 2 daļām, kurās skolēni gan demonstrēja faktu zināšanas, gan analizēja vēstures avotus.

Apsveicam ar II vietu pilsētā 9. klases skolēnu Rolandu Daukštu un ar III vietu pilsētā 9.b klases skolēnu Ņikitu Kiseļovu.

Pateicamies skolotājai Aigai Hudobčenokai par skolēnu sagatavošanu un morālo atbalstu!

Vēstures valsts 29. olimpiādes II posmā 10.-12. klašu grupā I vietu un iespēju startēt valsts posmā ieguva 11.a klases skolniece Santa Juhneviča.

Vēlam veiksmi Santai valsts posmā!

Sakām lielu paldies un vēlam panākumus skolotājai Zigrīdai Rusiņai!

-->