Bibliotēka

Daugavpils Valsts ģimnāzijas bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras struktūrvienība. Bibliotēka nodrošina mācību procesam atbilstošu literatūru, sekmē izglītojamo intelektuālo un emocionālo izaugsmi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu.
Reģistrācija bibliotēkā notiek elektroniskā formā Bibliotēku Informācijas Sistēmā (BIS) Skolu ALISE, kur katram lietotājam piešķirts lietotāja numurs.

Mācību grāmatu, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements apkalpo Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītojamos, skolotājus un ģimnāzijas darbiniekus.

Sakarā ar reorganizāciju 2021. gadā 1. septembrī Daugavpils Valsts ģimnāzijas bibliotēkai tika pievienota Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bibliotēka. Līdz ar to ģimnāzijas bibliotēkā tika izveidots Metodiskās literatūras abonements, kas apkalpo Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu pedagogus, studentus, izglītojamos un interesentus, kuri veic pētniecisko darbu pedagoģijā.

 

Abonementu darba laiks:
Bibliotekāre Marina Rumjanceva
E-pasts:
marina.rumjanceva@daugrc.edu.lv
mob. 26451176
Pirmdiena 8:30 - 17:00
Otrdiena 8:30 - 17:30
Trešdiena 8:00 - 17:00
Ceturtdiena 8:30 - 16:30
Piektdiena 8:30 - 17:00
Metodiskās literatūras abonementa darba laiks:
Bibliotekāre Jeļena Stankeviča
E-pasts:
jelena.stankevica@daugrc.edu.lv
mob. 22064962
Pirmdiena 12:00 - 17:00
Otrdiena 12:00 - 17:00
Trešdiena 9:00 - 14:00
Ceturtdiena 9:00 - 17:00
Piektdiena 9:00 - 17:00