Par mums raksta

2022.g.

Daugavpils Valsts ģimnāzijai, mazajai latvietības saliņai -- 190

Latgales Laiks Raksti Izglītība 2022-05-03

2021.g.

Diskusijā par izglītības kvalitāti Eiropas nākotnē jādod vārds mūsu jauniešiem

Latgales Laiks Raksti Sabiedrība 2021-06-07

Jaunā aplikācija “Clubhouse” -- vieta, kur augt, izpausties un apzināties

Latgales Laiks Raksti Sabiedrība 2021-03-22

Latvijas nākotne ir nevienaldzīgie. Skola2030 ziņu izdevums novembris/decembris 2021 Nr. 20. 12.lapā - Oksana Petaško par pārmaiņu laikiem.

Skola2030 ziņu izdevums novembris/decembris 2021 Nr. 20

2020.g.

Lielās pūces aizlidojušas! Žurnāla "Skolas Vārds" 6.lapā - par Ata Kronvalda balvas laureātiem, tostarp ģimnāzijas krievu valodas skolotāju valentīnu Prokofjevu!

Skolas_Vards_Nr_10_2020

Ata Kronvalda balvu saņem ģimnāzijas krievu valodas skolotāja Valentīna Prokofjeva!

Latgales plānošanas reģiona publikācija

Gada balva 2020!

https://youtu.be/Ubm6R4ImLHg

Lauras Vucenas blogs par dzīvi ģimnāzijā

https://laurascelvedis.wordpress.com/

Ģimnāzijas ķīmijas skolotājas Irinas Fjodorovas raksts elektroniskajā žurnālā "Skolas Vārds"par attālinātā mācību procesa organizēšanu ģimnāzijā "Strādāt ar pilnu atdevi"

Skolas vārds Nr.17_2020

Mūsu ķīmijas skolotāja Irina Fjodorova ir konkursa "Ekselences balva" laureāte!!! Apsveicam un lepojamies!

Latgales plānošanas reģiona publikācija

Daugavpils domes publikācija

https://www.facebook.com/SIIC.LU/videos/965488667182342/

Erasmus+ projekta "DE.M.O.S" uzņemošā vizīte Daugvpilī

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/debatejam-par-sapratigu-partikas-produktu-paterinu

Draudzīgā aicinājuma Goda diplomi ķīmijas skolotājai Irinai Fjodorovai un absolventam Mārim Koniševam!

Latgales plānošanas reģiona publikācija

Lai izzinātu zobārsta profesiju, ģimnāziste Beāte Garā ēnoja Stradiņa universitātē un Stomatoloģijas institūtā. Beāte sniedza arī interviju TV3 ziņām!

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/enu-diena-2020-sogad-skolenu-pieprasitaka-nozare-bijusi-medicina/

Klasesbiedrenes kļūst par biznesa partnerēm

https://latgaleslaiks.lv/raksti/2020-02-08-klasesbiedrenes-klust-par-biznesa-partnerem

JAUNIEŠI PĀRSTEIGS AR UNIKĀLIEM DARINĀJUMIEM

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/jauniesi-parsteigs-ar-unikaliem-darinajumiem

Skolēni izdod biznesa žurnālu un gatavo zefīru

https://latgaleslaiks.lv/raksti/2020-01-04-skoleni-izdod-biznesa-zurnalu-un-gatavo-zefiru

2019.g.

Jauno mācību gadu Daugavpils Valsts ģimnāzija plāno sākt atjaunotajās telpās

https://latgaleslaiks.lv/raksti/2019-06-19-jauno-macibu-gadu-daugavpils-valsts-gimnazija-plano-sakt-atjaunotajas-telpas
Noslēgusies Daugavpils Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija

https://latgaleslaiks.lv/raksti/2019-08-30-noslegusies-daugavpils-valsts-gimnazijas-rekonstrukcija

Atgriežamies mājās. LNT ziņu sižets par 1.septembri Daugavpils Valsts ģimnāzijā

 

Starptautisks projekts "Clicking with Voters". Sižets LRT.

N.Rancāna balva

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/izcilako-latgales-skolotaju-vidu-ari-7-daugavpils-pedagogi

Pedagoģiskās meistarības balva 2019. Daugavpils.lv 

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/skolotaju-dienas-pasakums-skolotajs-parmainu-laika

Daugavpils skolēni piedalās tiesībsarga rīkotajā konkursā

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/daugavpils-skoleni-piedalas-lr-tiesibsarga-biroja-rikotaja-konkursa

Daugavpilī pieminēja 1949. gada deportāciju upurus (raksts un video) 25.03.

Valsts ģimnāzijas skolēni bija sarūpējuši dzejiskus un muzikālos priekšnesumus, kas līdz sirds dziļumiem aizkustināja klātesošos.

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/daugavpili-godinaja-1949.gada-deportaciju-upuru-pieminu

 

Par būvdarbiem Daugavpils Valsts ģimnāzijā

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/par-buvdarbiem-daugavpils-valsts-gimnazija

 

Vidusskolēnu veselīgais bizness – smūtiji

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2019-01-20-vidusskolenu-veseligais-bizness-smutiji

 

Daugavpilieši gūst panākumus SMU pasākumā “Cits Bazārs” pavasarī 2019 Rīgā

Simpātiju balvu no SIA Inbox ieguva Daugavpils Valsts ģimnāzijas SMU “Smoothie Online Bar”

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/daugavpiliesi-gust-panakumus-smu-pasakuma-cits-bazars-pavasari-2019-riga

 

"Cits Bazārs" pavasarī apbalvoti labākie skolēnu mācību uzņēmumi

http://www.jal.lv/news/global/770

 

Vairāk nekā 200 skolas vecuma bērnu izrāda savus izgudrojumus akcijā "Cits Bazārs” (VIDEO)

https://tvplay.skaties.lv/tv3-zinas/tv3-zinas-10313700/

 

Latgales un Sēlijas skolas Latvijas reitinga augšgalā

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2019-01-09-latgales-un-selijas-skolas-latvijas-reitinga-augsgala

 

2018.g.

Latgales skolu reitings 2018

https://lpr.gov.lv/lv/2018/latgales-skolu-reitings-2018/#.XJH1f6AzaUk

Latvijas skolu reitings 2018

http://www.skolureitings.lv/?page_id=276

 

Būvdarbu cenas pārsteidz aizvien vairāk

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-12-16-buvdarbu-cenas-parsteidz-aizvien-vairak

 

Apbalvoja labākos daugavpiliešus

Pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” šogad saņēma Daugavpils Valsts ģimnāzijas ilggadējā direktores vietniece, politikas un tiesību skolotāja Olga Grišāne.

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-11-22-apbalvoja-labakos-daugavpiliesus

 

Izvirzīti un apstiprināti „Gada balvas 2018” laureāti

Apbalvojums „Mūža ieguldījums” un 400 eiro prēmija piešķirta bijušajai Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores vietniecei izglītības jomā un politikas un tiesību skolotājai Olgai Grišānei.

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-11-15-izvirziti-un-apstiprinati-gada-balvas-2018-laureati

 

Aizvadīts erudīcijas konkurss skolēniem “American Day”

2.vieta – Daugavpils Valsts ģimnāzija

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/aizvadits-erudicijas-konkurss-skoleniem-american-day

 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā turpinās būvdarbi

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/daugavpils-valsts-gimnazijas-skola-turpinas-buvdarbi

 

Deputāti pieņēma lēmumu par domes apbalvojumu piešķiršanu

Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” deputāti nolēma piešķirt bijušai Daugavpils valsts ģimnāzijas direktores vietniecei izglītības jomā un politikas un tiesību skolotājai Olgai Grišānei.

https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/zinas/deputati-pienema-lemumu-par-domes-apbalvojumu-pieskirsanu

 

 

Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” saņems Olga Grišāne

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-11-06-apbalvojumu-muza-ieguldijums-sanems-olga-grisane

 

DVĢ direktores amatā iecelta Oksana Petaško

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-11-13-dvg-direktores-amata-iecelta-oksana-petasko

 

Daugavpilī tika godināti labākie pedagogi (raksts un video)

Ata Kronvalda balvas ieguvēja - Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotāja Olga Osipova

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/daugavpili-tika-godinati-labakie-pedagogi

 

Daugavpils Valsts ģimnāzijai 5. vieta Ata Kronvalda reitingā (video)

http://www.viss.lv/?v=4669

 

ASV Informācijas centrs rīkoja burtošanas konkursu skolēniem

1. vieta – Laura Mellīna (Daugavpils Valsts ģimnāzija),

2.vieta – Laura Vucena (Daugavpils Valsts ģimnāzija),

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/asv-informacijas-centrs-rikoja-burtosanas-konkursu-skoleniem

 

Ievēlēta 4. Daugavpils Pilsētas jauniešu domes valde

Sabiedrisko attiecību koordinatore - Sņežana Skudra.

Izglītības jautājumu koordinators - Nikita Kuzmins.

https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/zinas/ieveleta-4.-daugavpils-pilsetas-jauniesu-domes-valde

 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas renovācija joprojām nav pabeigta

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-10-07-daugavpils-valsts-gimnazijas-renovacija-joprojam-nav-pabeigta

 

Kopā valodu daudzveidībā 3.10.

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/read-19040

Volejboliste Raciņa spēlēs Austrijas Bundeslīgā

http://sportacentrs.com/volejbols/22092018-volejboliste_racina_speles_austrijas_bund

 

Raciņa spēlēs Austrijas Bundeslīgā

http://volejbols.lv/klasiskais-volejbols/zinas/lasit/3478

 

Raiņa mājā Berķenelē aizvadīts konkurss “Zelta sietiņš”

Skatuves runas konkursa “Zelta sietiņš” laureāte 10-12. klašu grupā – Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece Marija Meldra Kraukle.

http://lat.grani.lv/latgale/15555-raina-maja-berkenele-aizvadits-konkurss-zelta-sietins.html

 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore atstāj amatu

http://lat.grani.lv/daugavpils/15358-daugavpils-valsts-gimnazijas-direktore-atstaj-amatu.html

Nogurums liek atstāt direktores amatu

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-08-22-nogurums-liek-atstat-direktores-amatu

 

Daugavpils Valsts ģimnāzijai būs cits direktors

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-08-20-daugavpils-valsts-gimnazijai-bus-cits-direktors

 

Māris Koniševs - vicečempions ķīmijā

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-08-08-maris-konisevs-vicecempions-kimija

 

Apstiprina atlaidi dzīvošanai Daugavpils Valsts ģimnāzijas kopmītnē

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-07-10-apstiprina-atlaidi-dzivosanai-daugavpils-valsts-gimnazijas-kopmitne

 

Latgales un Sēlijas skolas - labāko skolu reitingā

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-07-08-latgales-un-selijas-skolas-labako-skolu-reitinga

 

Modernizēs Daugavpils Valsts ģimnāziju 15.06.

http://daugavpilszinas.lv/lv/Sabiedriba/1/5932/Modernizes-Daugavpils-Valsts-gimnaziju

Daugavpils skolu absolventi vēlas mācīties Rīgā

18.maijā Daugavpils skolās izskanēja pēdējais zvans un ir sācies satraucošais eksāmenu laiks. Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi pastāstīja „Latgales Laikam”, kur viņi plāno turpināt mācības.

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-05-24-daugavpils-skolu-absolventi-velas-macities-riga

 

Valodas ir tilti 25.04.

Daugavpils Valsts ģimnāzija ieguva 1.vietu.

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/read-18009

 

Dejotāji pelnīja ceļazīmes uz svētkiem

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-03-11-dejotaji-pelnija-celazimes-uz-svetkiem

 

Paveikti tikai 10% Valsts ģimnāzijas remontdarbu

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-03-02-paveikti-tikai-10-valsts-gimnazijas-remontdarbu

 

Neprecizitātes projektā par vairākiem mēnešiem iekavējušas būvdarbus Daugavpils Valsts ģimnāzijas mācību un sporta korpusos 1.03.

https://abc.lv/raksts/neprecizitates-projekta-par-vairakiem-menesiem-iekavejusas-buvdarbus-daugavpils-valsts-gimnazijas-macibu-un-sporta-korpusos_1519911605

 

Medijpratība – XXI gadsimta nepieciešamība

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-02-13-medijpratiba-xxi-gadsimta-nepieciesamiba

 

Projektētāja dēļ kavējas Valsts ģimnāzijas renovācija (video) 27.02..

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/read-17565

 

“Ziemas prieki 2018” Sventē

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-01-18-ziemas-prieki-2018-svente

 

Daugavpils pilsētas skolēnu panākumi bioloģijas 40.valsts olimpiādē 2.02.

Tā par sudraba medaļu īpašniekiem kļuva Arianda Jonāne 12.klašu grupā, Normunds Palabinskis un Viktorija Kolomažnikova 9.klašu grupā, savukārt atzinības rakstu saņēma Vladislavs Kohanovskis 10.klašu grupā un Arkādijs Nikolajevs 12.klašu grupā. Skolotājiem Valērijam Dudeničam (Daugavpils Valsts ģimnāzija) un Marinai Seļionovai (Daugavpils Saskaņas pamatskola) tika pasniegti atzinības raksti par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā bioloģijas 40.valsts olimpiādei.

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/read-17364

 

2017.g.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni spodrināja savas uzņēmējprasmes Ziemassvētku gadatirgū Daugavpilī

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/read-17059

 

Vai pusaudzim ir nozīmīgas latviešu tautas tradīcijas?

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/read-16931

 

Daugavpils skolēni aicināti “pielaikot” dažādas finanšu jomas profesijas mācību stundās “Dzīvei gatavs”

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/read-16881

 

Pilsoniskuma nedēļa Daugavpils skolās

Daugavpils Valsts ģimnāzijas jaunieši piedalījās karavīru piemiņas pasākumā Luterāņu kapos.

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/read-16813

 

Osvalds Zebris iepazīstinās Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēkņus ar romānu “Gaiļu kalna ēnā”

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/read-16783

 

Parunāsim par medijiem

Apmēram 50 10.-12.klašu jaunieši un viņu treneri no Daugavpils, Līvāniem, Krāslavas un Rudzātiem š.g. 9.novembrī debatēja par šo aktuālo jautājumu.  Lielisku debatēšanas mākslu angļu valodā uzrādīju Daugavpils Valsts ģimnāzijas (R.Murāne) un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja (I.Bučinska, S.Usevičs) skolēni, latviešu valodā – Krāslavas Valsts ģimnāzijas (V.Nalivaiko) un Rudzātu vidusskolas (Ē.Kārklis) skolēni.

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/read-16753

 

Eiropas valodu diena 2017 Daugavpilī „Daugavpils – multikulturāla pilsēta”

... Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolēni strādāja par tēmu „Daugavpils – multikulturāla pilsēta”.

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/read-16389

 

Daugavpils Valsts ģimnāzija piedzīvo pārvērtības

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2017-09-18-daugavpils-valsts-gimnazija-piedzivo-parvertibas

 

Skolu modernizācija izmaksās 3 miljonus eiro

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2017-08-29-skolu-modernizacija-izmaksas-3-miljonus-eiro

 

Krievu licejs un Valsts ģimnāzija – Latvijas labāko skolu pulkā

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2017-07-26-krievu-licejs-un-valsts-gimnazija-latvijas-labako-skolu-pulka

 

Skolēniem jāuzlabo valodu zināšanas

Labākie rezultāti centralizētajos eksāmenos Daugavpilī ir Krievu vidusskolas - liceja un Valsts ģimnāzijas audzēkņiem.

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2017-07-11-skoleniem-jauzlabo-valodu-zinasanas

 

Apbalvoti Daugavpils labākie skolēni un skolotāji (raksts  un video)

Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolniece Arianda Jonāne – četru olimpiāžu dalībniece

http://lat.grani.lv/daugavpils/11180-apbalvoti-daugavpils-labakie-skoleni-un-skolotaji.html

 

Noslēdzās VP Latgales reģiona pārvaldes rīkotais dzejoļu konkurss

Konkursa atbalstītāja simpātiju balvas ieguvējs - Rolands Smirnovs, Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11.klase.

http://lat.grani.lv/latgale/10039-nosledzas-vp-latgales-regiona-parvaldes-rikotais-dzejolu-konkurss.html