Category Archives: Par mums

Kolektīvs

Daugavpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs 2022./2023.m.g. Ģimnāzijas vadības komanda Petaško Oksana direktore Gabrāne Signita direktores vietniece izglītības jomā, vēsture un sociālās zinātnes I Nikolajeva Iveta direktores vietniece izglītības jomā, matemātika I, matemātika II, matemātikas zinātniskās valodas pamati Rutkovska Sandra direktores vietniece izglītības jomā Malnace Renāte izglītības metodiķe, vācu valoda I   Pedagogi Aleksandrova Marina bioloģija, bioloģija I,…
Lasīt vairāk

Normatīvie akti

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības E-klases lietošanas kārtība Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Daugavpils Valsts ģimnāzijas privātuma politika Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi Garderobes izmantošanas kārtība Iiekšējās kārtības noteikumi 31.08.2023 Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Kārtība, kā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē Iespēju dienas organizācijas kārtība Nepiederošas personas uzturēšanās kārtība…
Lasīt vairāk