Portfolio Category: Interešu izglītība

Skolēnu mācību uzņēmums

Skolotāja Dace Ozerska 7.-12.klase Interešu izglītības programma “Skolēnu mācību uzņēmumi” tika veidota atbilstoši Junior Achievement – Young Enterprise Latvija programmas un praktiskās mācību metodes Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) nolikumam. Tās mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai…
Lasīt vairāk

Basketbols

Pulciņa vadītājs Deniss Kovaļenko Basketbola mērķis ir attīstīt visas fiziskās īpašības (spēku, izturību, ātrumu, veiklību, lokanību) to harmoniskajā kombinācijā. Programmas uzdevumi: Skolēnu veselības uzlabošana. Fizisko spēju attīstības līmeņa paaugstināšana ar vingrošanas, vieglatlētikas, kustības spēles un sporta spēļu palīdzību. Iepazīstinot skolēnus ar noteikumiem. Iedvesmot pašattīstīties, prot domāt kustība un pieņemts lēmumus. Attīstīt vai uzlabot saskarsmes un…
Lasīt vairāk

FLORBOLS

Skolotājs Kovaļenko Deniss 7.-12.klase Florbols ir komandas sporta veids, kas ir ļoti aizraujošs, tas nodrošina savstarpējās attiecības, raksturo stipru veselību un garīgi attīsta cilvēku kā personību. Programma ir vērsta uz mērķtiecīgiem rezultātiem un augstiem sasniegumiem. Florbola pulciņš veido stipru un dzīvei aktīvu cilvēku, kurš lietderīgi izmanto savu enerģiju, ir spējīgs ātri domāt, ātri kustēties un…
Lasīt vairāk

Teātra pulciņš “Spēlmanīši”

Skolotāja Eva Vovka 7.-12.klase Teātra nodarbību galvenais mērķis ir ar dažādu teātra spēļu un metožu palīdzību ļaut skolēniem justies brīvāk un atbrīvotāk sabiedrībā, publikas priekšā. Nodarbībās skolēni iemācās ātri reaģēt uz negaidītām situācijām un risināt tās. Tā pat viņi sāk apzināties, ka daudz lielāka vērtība ir būt pašam, unikālam un oriģinālam, nevis censties kopēt kāda…
Lasīt vairāk