FLORBOLS


Skolotājs Kovaļenko Deniss
7.-12.klase

Florbols ir komandas sporta veids, kas ir ļoti aizraujošs, tas nodrošina savstarpējās attiecības, raksturo stipru veselību un garīgi attīsta cilvēku kā personību.
Programma ir vērsta uz mērķtiecīgiem rezultātiem un augstiem sasniegumiem.
Florbola pulciņš veido stipru un dzīvei aktīvu cilvēku, kurš lietderīgi izmanto savu enerģiju, ir spējīgs ātri domāt, ātri kustēties un būt labi sagatavots jebkurai dzīves situācijai, ne tikai sporta laukumā, bet ari ikdienas dzīvē.