FLORBOLS


Pulciņa vadītājs Kovaļenko Deniss

Programmas mērķis:

Radīt iespējas skolēniem veidoties par vispusīgi attīstītām personībām, kas izprot fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nozīmi.

Programmas uzdevumi:

  1. Izkopt un pilnveidot prasmi strādāt komandā.
  2. Nodrošināt apzinātas bērnu un jauniešu izaugsmes iespējas.
  3. Izkopt saskarsmes un sadarbības iespējas.