Skolēnu mācību uzņēmums


Skolotāja Dace Ozerska
7.-12.klase

Interešu izglītības programma “Skolēnu mācību uzņēmumi” tika veidota atbilstoši Junior Achievement – Young Enterprise Latvija programmas un praktiskās mācību metodes Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) nolikumam.
Tās mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē.
SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement – Young Enterprise Latvija un skola.