Teātra pulciņš “Spēlmanīši”


Skolotāja Eva Vovka
7.-12.klase

Teātra nodarbību galvenais mērķis ir ar dažādu teātra spēļu un metožu palīdzību ļaut skolēniem justies brīvāk un atbrīvotāk sabiedrībā, publikas priekšā. Nodarbībās skolēni iemācās ātri reaģēt uz negaidītām situācijām un risināt tās. Tā pat viņi sāk apzināties, ka daudz lielāka vērtība ir būt pašam, unikālam un oriģinālam, nevis censties kopēt kāda cita darbības, idejas. Teātra nodarbības dod iespēju skolēniem paraudzīties vienam uz otru no cita skatu punkta vai atklāt sevī kādus neatklātus talantus.
Skolēni nodarbībās mācās atraisīt un attīstīt radošumu, fantāziju, kļūst nepiespiegtāks, pozitīvāks, mācās saklausīt, sadzirdēt un sadarboties ar otru, mācās rast nestandarta risinājumu visneiedomājamākajās situācijās, neaizvainojot citu.