Basketbols


Pulciņa vadītājs Deniss Kovaļenko

Basketbola mērķis ir attīstīt visas fiziskās īpašības (spēku, izturību, ātrumu, veiklību, lokanību) to harmoniskajā kombinācijā.

Programmas uzdevumi:

  1. Skolēnu veselības uzlabošana. Fizisko spēju attīstības līmeņa paaugstināšana ar vingrošanas, vieglatlētikas, kustības spēles un sporta spēļu palīdzību.
  2. Iepazīstinot skolēnus ar noteikumiem.
  3. Iedvesmot pašattīstīties, prot domāt kustība un pieņemts lēmumus.
  4. Attīstīt vai uzlabot saskarsmes un sadarbības iespējas starp komandas biedriem.
  5. Sekmēt atbildīgai attieksmei pret darbu, sevi un citiem.
  6. Veiklības un koordinācijas attīstīšana
  7. Panākt skolēnā garīgo un psihisko izaugsmi.
  8. Veidot drošu darba vidi ar pareizo slodzi un izaugsmes iespējam.
  9. Apmācīt skolēnus būt daudzpusīgiem, ar dažādam fiziskam prasmēm, kurus skolēnam būs iespējā realizēt nodarbojoties ar jebkuru sporta veidu, kā arī paaugstināt fiziskas īpašības līmenī.