Erasmus+ KA2 “IIA: supervīzija 4.0”


Erasmus+ projekts "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: supervīzija 4.0"

Īstenošanas laiks: 2020.gada 1.septembris - 2023.gada 31.augusts.

Partnerinstitūcijas: Fehtas Universitāte (Vācija), Daugavpils Universitāte (Latvija), Kārļa Universitāte (Čehija), Vītauta Dižā Universitāte (Lietuva), Edinburgas Universitāte (Skotija), Itālijas Asociācija ilgtspējīgai zinātnei, Targovistes Izglītības pārvalde (Rumānija), Oldebburgas Kompetenču centrs izglītībai ilgtspējīgai attīstībai (Vācija), Bučiomenes pamatskola (Rumānija), Oitenas vidusskola (Vācija), Daugavpils Valsts ģimnāzija (Latvija).

Sasniedzamie rezultāti:

SR1: ESD Curriculum Frame for School Development in Europe (nostādņu izstāde izglītības ilgtspējīgai attīstībai ieviešanai Eiropas izglītības iestādēs).

SR2: pedagogu profesionālās pilnveides nostādņu izstrāde izglītības ilgtspējīgai attīstībai ieviešanai Eiropas izglītības iestādēs.

SR3: mārketinga stratēģijas izstrāde un īstenošana izglītības ilgtspējīgai attīstībai popularizēšanai Eiropas izglītības iestādēs.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

....................................................................................................................................................

SR3: mārketinga stratēģijas izstrāde un īstenošana izglītības ilgtspējīgai attīstībai popularizēšanai Eiropas izglītības iestādēs

Lai popularizētu izglītības ilgstpējīgai attīstībai priekšrocības, projekta partneri intervēja projektā iesaistītas un neiesaistītus speciālistus:

Latgales reģiona Debašu centra vadītāja Rita Murāne-Rutka

Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe Renāte Malnace

Labās prakses piemērs kompetencēs balstītas izglītības pieejas īstenošanā Daugavpils Valsts ģimnāzijā:

Debates_competence based learning_Latvia

Projekta ietekmes raksturojums:

Impact_ESD_Daugavpils Valsts ģimnāzija_final

SR2: pedagogu profesionālās pilnveides nostādņu izstrāde izglītības ilgtspējīgai attīstībai ieviešanai Eiropas izglītības iestādēs.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi 

Kursi _Plašākas skolēna izglītības pieredzes gūšana izglītības iestādē_

SR1: ESD Curriculum Frame for School Development in Europe (nostādņu izstāde izglītības ilgtspējīgai attīstībai ieviešanai Eiropas izglītības iestādēs).

ESD_SuVi Survey Report_final

................................................................................................................................................

6 dienas, lai Eiropa iemirdzētos!

Visu starptautisko projektu dalībnieki, kuri pašlaik mācās/strādā ģimnāzijā (Erasmus+ vēstnieki), un interesenti (kas vēlas iesaistīties Erasmus+ projektos) 2023.gada 10.oktobrī pulcējās kopā, lai iepazītos un dalītos ar projektos gūto pieredzi.

2023./2024.mācību gadā ģimnāzijā mācās 52 skolēni un 20 skolotāji (puse pedagogu), kuriem ir starptautisku projektu pieredze.

Piederību Erasmus saimei skolēni un skolotāji parādīja arī vizuāli, piemēram, plakstiņus ietonējot #ErasmusDays krāsās, uz vaiga uzzīmējot tās valsts karodziņu, kurā viesojās, uzvelkot krekliņu ar projekta logo vai turot rokās Eiropas Savienības un projektu partnervalstu karodziņus.

Erasmus vēstnieki stāstīja par to, kas ir visspilgtāk palicis atmiņā (par valsti, pilsētu, cilvēkiem) no Erasmus+ projekta, kāds temats tika skatīts, ko dalībnieks par to uzzināja, par viesģimenēs gūtajiem iespaidiem, par to, kam jāpievērš uzmanība dalībnieku atlases procesā.

Konteksts: 2023. gadā, atzīmējot Eiropas Prasmju gadu, Erasmus dienas iezīmē šādu tēmu: “6 dienas, lai Eiropa iemirdzētos!”. Šajā gadā ir būtiski apzināties Eiropas kultūras daudzveidību un izcelt tās piedāvātās mācību iespējas. Erasmus dienās dalībniekiem ir iespēja atklāt jaunas kultūras, stiprināt valodu un starpkultūru prasmes, saskatīt Eiropas tolerances, cieņas un daudzveidības vērtības.

....................................................................................................................................

Top rojekti jauniešu līdzdalības veicināšanai

2023.gada 19. septembrī Daugavpilī (ģimnāzijā) viesojās Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas “URBACT” eksperte Raffaella Lioce no Itālijas, lai iepazītos ar Daugavpils pilsētvidi un sagatavotos projekta “Publiskās ārtelpas pielāgošana sporta aktivitātēm pilsētvidē jauniešu līdzdalības veicināšanai” (akronīms: Re-Gen) nākamajai fāzei. Daugavpili apmeklēja arī “Re-Gen” projekta vadošā partnera - Veronas pašvaldības Itālijā - pārstāvis Marco Buemi. Viesi uzzināja, kas pašvaldībā tiek darīts, lai atdzīvinātu publiskās teritorijas ar sporta un aktīvās atpūtas risinājumiem, kādas ir jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus skolas un kā pašvaldība iesaista jauniešus pašvaldības attīstības procesos./daugavpils.lv/

Projekta ietvaros ir izveidots 9 pilsētu sadarbības tīkls – Verona (Itālija), Alvasete (Spānija), Daugavpils (Latvija), Vila du Konde (Portugāle), Korfu (Grieķija), Pula (Horvātija), Dobriča (Bulgārija), Milāna (Itālija), Leža (Albānija).

Ģimnāzijas direktore viesiem pastāstīja par jauniešu iniciatīvas projektiem (Tējas namiņu, projekta “Kontakts” aktivitātēm), kā arī par dažādām skolā apgūstamām izglītības programmām, kas veicina jauniešu uzņēmējspēju un līderības prasmes. Ciemiņus ieinteresēja “Skolēnu mācību uzņēmumu” programma, tāpēc pareklamējām Elizabetes un Anetes Marijas pagājušajā mācību gadā radīto SMU par uzņēmējdarbības prasmju apguvi, Ievas un Annijas šūtās somiņas suņu īpašniekiem pastaigām ar mīluļie, Annas, Kitijas un Evas īpašas svecītes ar pārsteigumu.

Savukārt izglītības metodiķe pastāstīja par pagājušā mācību gada 12.klašu skolēnu pētījumiem un piekļuves darbiem – Daiņa un Sintijas nodarbību par “Urbānismu” un ģimnāzistu gatavību iesaistīties pašvaldības iniciatīvās, kā arī Erasmus+ projekta "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: supervīzija 4.0" un citos projektos ietvaros tapušajām aktivitātēm, - nodarbībām par ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuru saturu izstrādāja ģimnāzisti, par sadarbību ar Blankenēzes ģimnāziju Vācijā un Montefiaskones vidusskolu Itālijā, par lokālās kultūrvides izpēti un personības lomu tajā.

Daugavpils domes pārstāvji novērtē arī ģimnāzistu izstrādātos ieteikumus pašvaldības attīstības plānam (tie tapa sociālo zinību stundās kopā ar skolotāju Rusiņu un Hudobčenoku) un iesaistīšanos biedrības "Cita Daugavpils" aktivitātēs.

....................................................................................................................

Projekta rezultātu izplatīšanas pasākums

2023.gada 23.augustā ģimnāzijas skolotāji tikās Erasmus+ projekta "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: supervīzija 4.0" rezultātu izplatīšanas pasākumā. Projekta ideja: augstskolu mācībspēki izstrādāja un aprobēja pedagogu profesionālās pilnveides ietvaru par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotāji kopā ar kolēģiem no Bučumenes pamatskolas (Rumānijas) un Oitenas vidusskolas (Vācija) piedalījās profesionālās pilnveides nodarbībās par 17 IA mērķiem, par izglītības ilgtspējīgai attīstībai pamatprincipiem, visas skolas pieeju (sistēmiskumu), sadarbības tīklu veidošanu un idejas mārketingu. Nodarbības vadīja Fehtas Universitātes, Edinburgas Universitātes, V.Dižā Lietuvas Universitātes mācībspēki. Projekta ietvaros ģimnāzijā tika uzsākts sistemātisks darbs IA ideju īstenošanā.

Rezultātu izplatīšanas pasākumā uzstājās arī Daugavpils valstspilsētas Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa un informēja par Daugavpils ceļu uz IA mērķu sasniegšanu, Daugavpils Universitātes pasniedzējas Dzintra Iliško un Ilona Fjodorova - par pētījumiem un zinātniskajiem izdevumiem par izglītību ilgtspējīgai attīstībai, Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs Oskars Zuģickis - par Eiropas prasmju gadu un iedzīvotāju līdzdalības iespējām vietējā kopienā. Ģimnāzijas skolotāji ar sadarbības partneriem no augstskolām diskutēja par to, vai IA ir nākotne. Būtiskākais ieguvums ģimnāzijā ir skolēnu iesaiste 17 IA mērķu aktualizēšanā skolas vidē un sadarbības tīklu veidošanā ar vietējo kopienu.

Pateicamies par iedvesmojošo sadarbību Daugavpils Universitātes pasniedzējai Mārītei Kravalei-Pauliņai!

Program_Latvia_23_08_2023_with_translation
Latvia_Krivina_Municipality
Latvia_Zugickis_Latgale_planning region
Latvia_Malnace_school experience

............................................................................................................................

Iepazīstam apkaimes!

Stāsta Lauma Vucena: "Mēs, 8.a, un skolotāja Anna Gasina, Aiga Hudobčenoka un Signita Gabrāne devāmies mazā, bet aizraujošā ekskursijā uz Medumiem un Ēģipti. Medumos mūs sagaidīja jauka uzņemšana un pēc tam lieliska ekskursija pa Medumu Pirmā pasaules kara muzeju. Pēc iejušanās karavīra ādā, uzmērot arī tērpus, devāmies apskatīt Ēģiptes luterāņu draudzes baznīcas drupas. Blakus baznīcai izdevās arī redzēt un ieiet iekšā karavīru pilsētiņas mājiņā. Pēc visa redzētā autobusā virmoja patīkama gaisotne un klasesbiedri apsprieda visu interesanto.

Paldies Miropijai Petkunai, kura visu sīki un detalizēti varēja pastāstīt par muzeja ekspozīcijām!"/2023.GADA 30.MAIJS/

Stāsta Melānija Mežiniece:"10.klase 3.maijā apmeklēja Vienības namā telpas, tikās ar Regīnu Osmani, Vienības nama vadītāju. Daudz jokojām, spriedām par dzīvi un izglītību. Regīna novadīja mums nelielu ekskursiju pa Vienības namu un parādīja Vienības nama slepenās istabiņas un konferences zāles. Jaukā Regīna pieminēja arī savu dzīves pieredzi. Izrādās, 10.a ir ļoti laba humora izjūta. Paldies par jautro atmosfēru un garšīgo glikozes daudzumu (konfektēm). //Ēdiet tumšo šokolādi, dzeriet kefīru, tas attīsta prāta domāšanu eksāmena laikā. R.OSMANE.//"

Savukārt 11.klašu skolēni ciemojās sinagogā un tikās ar Josifu Ročko - dzīvesgudru un dzīvespriecīgu cilvēku, Daugavpils leģendu.

Sakām PALDIES gan Osmanes kundzei, gan Roško kungam par atsaucību un aizrautību, uzņemot ciemos ģimnāzistus. /2023.GADA 6.MAIJĀ/

.............................................................................................................

Ģimnāzijā ciemojas projekta partneri

Šonedēļ ģimnāzijā viesojas Erasmus+ projekta "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: supervīzija 4.0" dalībnieki - skolotāji no Bučiomenes pamatskolas Rumānijā un Oitenas vidusskolas Vācijā, kā arī mācībspēki no Edinburgas Universitātes (Skotija), Fehtas Universitātes (Vācija), Kārļa Universitātes (Čehija), Vītauta Dižā Universitātes (Lietuva), Itālijas Ilgtspējīgas attīstības asociācijas un Daugavpils Universitātes./2023.GADA 3.APRĪLIS/

Projekta partnerskolu pārstāvji informēja par projektā paveikto. Viesiem tika prezentēti IIA elementi ģimnāzijā - debates kā kritiskās domāšanas pilnveides rīks, skolēnu iesaiste vietējās kopienas aktivitātēs un sadarbības tīklos (Erasmus+), līdzdarbošanās gan skolas fiziskās ("Tējas namiņš"), gan emocionājās (grupa "Sēņu kafija") vides pilnveidē, kā arī 17 IA  mērķu iedzīvināšana ikdienā (skolēni stāstīja par izglītojošajiem pasākumiem vienaudžiem).

Ieskatu NVO ieguldījumā 17 IA mērķu sasniegšanā Latvijā sniedza pedagoģijas doktore Inga Belousa.

DVG_ESD_ngo_03-04-2023

 

....................................................................................................................................................

Viesojamies izstādē "Skola 2023"

Pateicamies Valsts izglītības attīstības aģentūrai par aicinājumu piedalīties izstādē Skola 2023 un ar mūsu stāstu par Erasmus+ projektiem iedvesmot klausītājus iesaistīties starptautiskās mobilitātēs.

..................................................................................................................................................

Kopā radām Daugavpili!

"Kopā radām Daugavpili" - tāds ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nosaukums. Konkursā savu ideju "Domā zaļi - šķiro atkritumus" piedāvāja ģimnāzistes Alita Rudze, Adriāna Vagale un Maira Karolīna Plociņa. Meitenēm talkā nāca Elizabete Križanovska - "Līderu programmas" absolvente, kopā uzsākot projekta īstenošanu.

Šķiet, ka stāsts par atkritumu šķirošanu visiem ir labi zināms, taču tā vis nav.

31.janvārī 7.-12.klašu pārstāvju paneļdiskusijas laikā ar biedrības "Zaļā brīvība" pārstāvi Ingu Belousu, vairāku Erasmus+ projektu dalībnieci, kuros tika pētīti ilgtspējīgas attīstības jautājumi, Luīzi Doniku un ilgtspējīgas attīstības ideju iedzīvinātāju ģimnāzijā Renāti Malnaci noskaidrojām, ka, piemēram, atkritumu šķirošana vien to apjomu nemazina: ir jāmaina savi iepirkšanās paradumi. Zinot, cik daudz ūdens tiek patērēts, piemēram, apģērba, elektroierīču un gaļas ražošanā, mēs varam izvērtēt, vai jauns T-krekls tiešām ir vajadzīgs, vai tā ir tikai spontāna vēlme. Belousas kundze minēja vienkāršas idejas, kā, apzināti iepērkoties, mēs varam saudzēt vidi: plastmasas zobubirstes vietā izvēloties bambusa birstīti, ierastā šampūna vietā ņemot sauso mazgāšanas līdzekli, pērkot pārtiku bez plastmasas iepakojuma.

Luīze izstāstīja savus vērojumus par Rumānijas un Vācijas partnerskolās redzēto, uzsverot, ka ģimnāzijā ir tīra un sakopta vide. Mums ir atkritumu šķirošanas konteineri koridoros un kastes lietota papīra, bateriju un pudeļu korķīšu vākšanai klašu telpās. Ģimnāzijas bibliotekāre katru gadu koordinē makulatūras vākšanas procesu mūsu skolā. Vienojāmies par to, ka katram ir jāuzņemas rūpes par vides tīrību skolā, tāpat kā to dara, piemēram, skolotāja Ingrīda Kondratjeva, klases savāktās baterijas aiznesot uz to savākšanas punktu. 12.klašu puiši ir apņēmušies sašķirotos atkritumus nogādāt savācējiem, kamēr ar pašvaldības uzņēmumu vienosimies par lielo šķirošanas konteineru novietošanu pie skolas. Izskanēja daudz labu ideju.

Bet - visvērtīgākais bija tas, ka dažādu klašu skolēni (projekta iniciatores, Erasmus+ projektu dalībnieki, 12.klašu skolēni Renārs un Daniels) kopā īsteno jēgpilnas aktivitātes: lai cik konteinerus mēs novietotu skolā, tiem nebūs jēgas, ja skolēni nezinās, nepārdomās savus ieradumus, kuri ietekmē mūsu kopējo vidi. Stāsts ir par zināšanām un izpratni par savu rīcību. Stāsts pirmkārt ir par vienaudžu izglītošanu.

Elizabete, Renārs un Daniels radīja ļoti kvalitatīvu pasākumu - gan saturiski, gan organizatoriski, - vienojoties ar ekspertiem, radot domas raisošu atmosfēru zālē, iesaistot diskusijā klausītājus, sagādājot našķus, izvērtējot diskusijas norisi. Īpaši komplimenti - Elizabetei par prasmi ieklausīties, reaģēt, vadīt diskusiju un par gaišo personības šarmu.

Mazais cinītis, kurš bieži vien ir paslēpies maliņā un ar gandarījumu vēro savu audzēkņu veikumu, ir skolēnu iniciatīvu virzītāja ģimnāzijā - direktores vietniece Sandra Rutkovska. Kopā ar Sandru jaunieši mācās saskatīt nianses un darīt paši. SKOLA 2030 to sauc par skolēna paplašināto pieredzi. To nevar apgūt stundās, to nevar apgūt ar frontālo metodi. Skolotājas ieguldītais darbs, ar katru bērnu pārrunājot, ko, kad, kur, kāpēc, kā darīs, bieži slēpjas aiz vienkāršā jautājuma: "Skolotāj, Jums taču nav stundu. Ko jūs skolā vispār darāt?" Mēs radām kopā. Skaistas lietas. Novērtēsim tās./2023.GADA 1.FEBRUĀRIS/

...................................................................................................................................................

Akcija "Skolēns - skolēnam!"

Mācīties būt.

Mācīties zināt.

Mācīties sadarbojoties.

Mācīties darot.

Tie ir 4 izglītības ilgtspējīgai attīstībai pamatpricipi, dažkārt saukti arī par 4 mācīšanās dimensijām.

Semestra nogalē 11.klašu skolēni, zinot, darot un sadarbojoties, visiem 7.-10.klašu skolēniem piedāvāja savu versiju par to, kā mēs katrs individuāli un visi kopā (klasē, skolā, mājās) varam veicināt 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Nodarbības bija par ūdens patēriņu ražošanā, par ūdens piesārņošanu, par veselīga dzīvesveida izvēlēm, par dzimumu vienlīdzību, pārtikas atkritumiem, transporta pakalpojumiem. Visi stāsti bija par mūsu pašu ikdienas izvēlēm, kuras ietekmē apkārtējo vidi un līdzcilvēkus. Šķietami nemanāmi, bet ļoti spēcīgi.

Ģimnāzistu pirmā izvēle ir atkritumu šķirošana. Esam iegādājušies atkritumu šķirošanas konteinerus. Nākamās izvēles ir pašu rokās.

PALDIES, vienpadsmitie un atbalstītāji no 12.klasēm, par ieguldīto laiku un enerģiju skolasbiedru izglītošanā! Aicinu īstenot arī citas jūsu idejas - blakus parkā pielikt būrīšus, pagalmā izveidot puķu zonas, skolā izveidot grāmatu apmaiņas plauktu. Dots devējam atdodas. Daba - mums, mēs - dabai un līdzcilvēkiem./22.12.2022./

Nodarbību saturs

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai_izvērtējums

...................................................................................................................................

Līderība = darīt

Galda spēles pie "Tējas namiņa", novuss, galda teniss - tās ir ģimnāzistu iemīļotākās nodarbes starpbrīžos, pirms un pēc stundām. Jo vairāk lietotāju, jo lielāka iespēja, ka kāda manta "cieš negadījumā". Nejauši. Tā gadās. Pirms Latvijas dzimšanas dienas spēles emociju karstumā tika saskrāpēts griestu plāksnītes vaigs. Tenisa galds "devās atpūsties", līdz ģimnāzisti izdomās, kā spēlēt, lai inventārs netiktu bojāts.
Vislielākie galda tenisa entuziasti (fotogrāfijā) piedāvāja visefektīvāko risinājumu - videosolījumā apņēmās pieskatīt spēles procesu. Tā ir īstu vīru rīcība - uzņemties līdzatbildību, spēlēt saudzējot.
Turklāt puiši piestiprināja arī aizsargtīklu. Artūrs veikalā "Depo" izpētīja, kāds tīkls būtu vislabākais, sadabūja skavotāju. Edgars noorganizēja piestiprināšanas procesu un pieskatīja, lai vide ir ne tikai droša, bet arī estētiski pievilcīga.
Tā ir patiesa līderība - izdomāt, darīt, aizraut citus ar idejām kopējam labumam. Līderība ir par drosmi un uzticēšanos. Par vārdu un darbu saskaņu.
Mums ir tapuši divi līderi ar ļoti labu komandu.
PALDIES, puiši!
.....................................................................................................................................................................................................

Skolas vērtības ir ģimnāzistu rokās!

 
Mēs tā dažkārt darām: ja ir nepieciešams svaigs skats uz skolas ikdienu, ir jāmaina ierastā kārtība. Tamdēļ 17.novembrī pirmās divas stundas ģimnāzisti pavadīja nevis kopā ar saviem klasesbiedriem, bet gan ar dažādu klašu skolēniem. Grupas vienoja cipars E-klases žurnālā.
Ar ko citu skolu vidū izceļas/atšķiras mūsu skola?
Kāda ir mūsu skolas loma (misija) pilsētas skolu tīklā?
Kas mēs esam, kādus mūs redz citas skolas un pilsētas iedzīvotāji? Kāda loma ir vārdam “valsts” mūsu skolas nosaukumā?
Kādas ir mūsu vērtības?
Ģimnāzistuprāt mūsu zīmolu veido kvalitatīva izglītība latviešu valodā, profesionāli un atsaucīgi pedagogi, uz izaugsmi orientēti skolēni, izglītības satura daudzveidība, moderna un mājīga mācību vide un savstarpēja sadarbība.
Ģimnāzistu vērtības ir CIEŅA, ZINĀŠANAS, IZAUGSME, MĒRĶTIECĪBA, RADOŠUMS, VIENOTĪBA, TRADĪCIJAS, LATVIEŠU VALODA, ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA UN ATBILDĪBA.
....................................................................................................................................................................................................

Iepazīstam apkaimes!

 
Ģimnāzijas izglītības programmu vadmotīvs ir ilgtspējīga attīstība - mēs mācāmies būt, zināt, sadarboties un rīkoties izaicinājumiem pilnajā pasaulē. Mācāmies saudzīgi un lietpratīgi izmantot dabas resursus, rūpēties par līdzcilvēkiem un kopt savu kultūru.
Ilgtspējīga attīstība ir iespējama, ja tās ekoloģiskais, ekonomiskais, sociālais un kultūras aspekts ir līdzsvarā. To līdz sirdij un saknēm var sajust un izdzīvot Aglonas Maizes muzejā un Indras Laimes muzejā. Vija Kudiņa un Илона Кангизер ģimnāzijas skolotāju dvēseles stīgas ātri vien sakārtoja absolūtā harmonijā.
Mūsu secinājums: ja cilvēks ir īstajā vietā, plaukst arī viss viņam apkārt. Sakām  PALDIES abu muzeju vadītājām par mums veltīto fantastisko enerģiju un sirds siltumu!!!
.............................................................................................................

17 ilgtspējīgas attīstības mērķi - praktiski

 
Šodien 10.klašu skolēni prezentēja pasākumus/pasākumu idejas par to, kā popularizēt 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus.
Īpašu uzlavu pelnījusi 10.b klase par saturiskajām prezentācijām un kahoot spēlēm (par dzīvību ūdenī un uz zemes, kā arī okeāna piesārņojumu), kā arī klases projektu vadītāja Irēna Jasvina. Skolasbiedriem vislabāk patika ideja par veģetārajām pusdienām 1 reizi nedēļā ģimnāzijas ēdnīcā.
10.a klase Lauras Lutokas vadībā piedāvāja ludziņu, kurā pēc katra cēliena skatītāji varēja izvēlēties 3 situācijas turpinājumus. Īpašs PALDIES viesaktierim Armandam Preilim, Rolandam Miglānam un Jānim Laurim Vilmanim.
Skolasbiedriem patika arī Enijas Ivanovas vadībā iestudētais video "NEKLUSĒ" un prezentācija - statistika par vardarbību Eiropas valstu un Latvijas ģimenēs- un iespējām vērsties pēc palīdzības.
Visvairāk skatītāju plusiņu saņēma 10.c klases skolēnieces Martas Raupes un Viktorijas Vasiļjevas piedāvātā aktivitāte "Balso kājām". Meitenes prezentēja maz zināmus faktus par dzimumu līdztiesību Eiropas valstīs un Latvijā un aicināja skolasbiedrus izteikt piekrišanu vai noliegumu (nostājoties vienā vai otrā zāles pusē). Savukārt Māra Līva Mukāne, Artūrs Saulevičs, Ainārs Bicāns un Ernests Eglis no 10.c klases, vispirms ar balsojumu kahoot noskaidrojot, cik T-kreklu, džinsu, viedtālruņu un datoru ir katram skolēnam, piedāvāja izrēķināt, cik daudz ūdens tiek patērēts šo preču ražošanai. Pasākuma noslēgumā Edgars Bužinskis, Jānis Lauris Salenieks un Kristers Laurinovičs aicināja klašu kolektīvus praktiski pārliecināties par gada laikā tapušo sadarbību.
PALDIES visiem 10.klašu skolēniem par darbiņiem!
PALDIES Ariānai Sardiko par fotogrāfijām un skolotājai Zigrīdai Rusiņai par atbalstu projektu darbu tapšanā un pasākuma norisē!
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv

https://padlet.com/renate_malnace/izgl-t-ba-ilgtsp-j-gai-att-st-bai-2907uhztfu52lwh9

....................................................................................................................................................

Ģimnāzijas direktore Oksana Petasko, d.v.izglītības jomā Iveta Nikolajeva un sporta skolotāja Anita Vilcāne iepazina ģimnāzijas Erasmus+ projekta "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: supervīzija 4.0" sadarbības partnerskolas - Oitenas Integrētās skolas (Vācija) - didaktisko modeli.

https://www.weser-kurier.de/landkreis-verden/gemeinde-oyten/teilnehmer-aus-sieben-laendern-igs-oyten-nimmt-an-erasmus-projekt-teil-doc7kv109vre5yzyix0mdi?fbclid=IwAR0DWqxMYQKh0Zawp5S5ukME7OII3ZMaf_nsVWYawBeJaeRCB1aNWEtH9po

...........................................................................................................................................

Pilnās somas diena

 
Visu ģimnāzijas izglītības programmu vadmotīvs ir ilgtspējīga attīstība.
Kursa stundās 10.-11.klašu skolēniem rodam iespēju apzināties sevis kā indivīda izaugsmes iespējas (mācīties būt, apzināties savas stiprās puses, savus mēŗķus un mācīties tos sasniegt) un pilnveidot tās praktiskā darbībā (mācīties darot un sadarbojoties) saistībā ar izvēlēto profesionālās darbības jomu (uzņēmējdarbība, inženierzinātnes, cilvēks un veselība, kultūras menedžments) ilgtspējīgas attīstības kontekstā (ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi).
Mums ikvienam mājās ir mantas, kuras vairs nelietojam. Mēs varam tās izmest, atdot pārstrādei, bet varam padalīties ar tiem, kuriem šī lieta ir nepieciešama. Tādādējādi mēs palīdzam sasniegt 3 IA mēŗkus - mazināt nabadzību un nevienlīdzību un veicināt atbildīgu patēriņu. Palīdzot līdzcilvēkiem, saudzējam vidi. Viss ir tieši tik vienkārši. Rīkojoties. Zināšanām bez darbības nav pievienotās vērtības.
Akcijas laikā mēs, kursa stundu skolotāji, vērosim, kā desmitajiem sokas - kā tika organizēta akcija, kurš uzņēmās iniciatīvu, kurš tikai kritizēja, kā kursa grupa sadarbojās savā starpā, kā izvērtēja, ka mērķis ir sasniegts (vai akcijai vispār bija mēŗkis). Laura Lutoka, pirmie komplimenti tev par skaito plakātu!
Latviešu sakāmvārds vēsta: "Dots devējam atdodas!" Tā notiks arī šoreiz! Kā? Noslēgumu atklāsim mazliet vēlāk, pēc akcijas.