Erasmus+ KA122-SCH


Erasmus+ programmas pamatdarbības KA122_SCH  skolēnu grupu mobilitātes projekts “Ilgtspējīga attīstība: divi ceļi, divas iespējas".

Īstenošanas laiks: 2022.gada 1.marts – 2022.gada 30.septembris.

Partnerskola: Blankenēzes ģimnāzija (Hamburga, Vācija).

Mērķis: paplašināt izpratni par ilgtspējīgu dzīvesveiddu, balstot uz atšķirīgu sociālo, politisko, ekonomisko un ekologisko situāciju un pieredzi.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

....................................................................................................................................................

Erasmus+ programmas pamatdarbības KA122_SCH  skolēnu grupu mobilitātes projekts “Ilgtspējīga attīstība: divi ceļi, divas iespējas".

Projektā ir paredzēta 10.-11.klašu 18 skolēnu mobilitāte uz partnerskolu Hamburgā, kurā ilgtspējība ir skolas izglītības programmu vadmotīvs. Ģimnāzisti redzēs reālus piemērus, kā, īstenojot ilgtspējīgus risinājumus, mainās degradēta vide (ir plānota arī ekskursija pa atjaunoto Hamburgas ostas rajonu, tikšanās ar arhitektūras un inženierzinātņu studentiem), kā apzināta ikdienas paradumu maiņa skolā un sadzīvē veicina ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Savukārt vācu skolēni, kuri nāk no sociāli un ekonomiski attīstītas vides, gūs atšķirīgu pieredzi, paplašinot izpratni par sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības reālajiem izpausmes veidiem Eiropas Savienībā un to ietekmi uz vidi un sabiedrību. Plānotas arī diskusijas ne tikai par praktiskiem ilgtspējības risinājumiem, bet arī ētisko pusi: kas ir svarīgāks, piemēram, ekonomiskais ieguvums vai vides ilgtspēja. 

Projekta izvērtēšanai tiks izmantoti kvalitatīvie un kvantitatīvie kritēriji.  

Projekta laikā un pēc tā skolēni veidos "Ilgtspējīgas pieredzes stāstu mājaslapu", atspoguļojot tajā, viņuprāt, veiksmīgākos risinājumus Hamburgas pilsētvidē, skolā un viesģimenēs, kas ir izmantojami arī mūsu pilsētā, skolā, ģimenēs. Mājaslapā skolēni publicēs savas mobilitātes laikā radušās idejas par ilgtspējīgiem risinājumiem, to īstenošanas gaitu un rezultātus. Mājaslapa ir paredzēta ilgtermiņa lietošanai kā refleksijas veids, resursu krātuve mācību procesam un labās prakses piemēriem ģimnāzijā. Projektā gūto pieredzi un idejas mājaslapā atspoguļos arī iesaistītie skolotāji, veidojot zināšanu pārnesi. 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

............................................................................................................................................

Aicinām piedalīties!

Labdien, desmitie un vienpadsmitie!

Aicinu iesaistīties Erasmus+ projektā "Ilgtspējīga attīstība: divi ceļi, divas iespējas". Projektā sadarbojas 2 skolas: mēs un Blankenēzes ģimnāzija (Hamburga, Vācija). No katras skolas - 18 skolēni. Pirmā aktivitāte: brauciens uz Hamburgu no 2.līdz 9.aprīlim. Pašlaik plānots, ka skolēni dzīvo viesģimenēs. Ceļa izdevumi, dzīvošana Vācijā un programmas izdevumi (ieejas maksa utml.) tiek segti no projekta līdzekļiem. Projektā var iesaistīties ikviens (vācu valodas prasme noderēs, bet nav obligāta). Projekta ideja: iepazīt vācu pieredzi, kā iedzīvināt ilgtspējīgas attīstības principus. Ja vēl nezināt, ko nozīmē IA, izlasiet pielikumā (4., 9.-... lpp.). Lai piedalītos projektā, ir jāpaveic mazs darbiņš (skat.konkursa kārtību).

Dalībnieku atlases kārtība un vērtēšanas kritēriji

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

....................................................................................................................................................

Erasmus+ projekta grupas mobilitātes dalībnieku atlases rezultāti

Pateicamies par interesantajām idejām un ieguldīto darbu! 

Mobilitātē uz Hamburgu aicinām piedalīties 18 skolēnus: 1.komandu (luga), 5.komandu (grāmatu otrā dzīve), 6.komandas 1.dalībnieku (pilnā soma), 7.komandu (atbildīgs patēriņš ar SEB), 9.komandu (dzimumu līdztiesība ar NVO), 10.komandu (ilgstpējīga Daugavpils), 11.komandu (puķes un būrīši), 12.komandas 1.un 2.dalībnieku (pilnā soma), 13.komandu (maskas ceļš uz poligonu). No 6.un 12.komandas tiek aicināti tie skolēni, kuri paši piedalījās visās nosauktajās aktivitātēs.

Komisijas secinājums: ja ģimnāzistam ir mērķis, kuru ļoti vēlas sasniegt, tad tiek radītas fantastiskas idejas!!! Tiksimies projektu nedēļā, lai kopā īstenotu foršas lietas un darītu pasauli labāku!

Konkursa idejas

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

....................................................................................................................................................

Projekta dalībnieku mobilitāte uz Hamburgu

No 2022.gada 3.līdz 11.aprīlim ciemojāmies Blankenēzes ģimnāzijā Hamburgā, lai kopā ar partneriem pētītu ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu ikdienā un pilsētas plānošanā.

Mobilitātes laikā dalībnieki rakstīja projekta dienasgrāmatu. Aicinām tajā ielūkoties:

Dalībnieku dienasgrāmata

Zemāk aicinām lasīt publikācijas skolas Facebook vietnē:

Pirmais stāsts

Otrais stāsts

Trešais stāsts

Ceturtais stāsts

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

................................................................................................................................................

Ilgtspējīgas attīstības idejas ģimnāzijā

2022.gada maija nogalē ģimnāzijā notika Erasmus+ skolēnu grupu mobilitātes projekta "Ilgtspējīga attīstība: divi ceļi, divas iespējas" rezultātu izplatīšanas un ieviešanas pasākums.

Projekta dalībnieki informēja 10.klašu skolēnus par mobilitātes laikā gūto pieredzi, kā arī vēroja 10.klašu skolēnu sagatavotās idejas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai.

Rezultāti apkopoti te:

Ģimnāzistu idejas

Informācija Facebook vietnē

https://www.facebook.com/daugrc.lv/posts/pfbid0LAacLLv4MVrHk32LfeBycci6NpbqRiemk6j7VU7WxhLQrCy8zVue8jnRSjGoHH1nl

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

...................................................................................................................................................

Projekta partneri ciemojas ģimnāzijā

2022.gada oktobra sākumā ģimnāzijā viesojās Erasmus+ skolēnu grupu mobilitātes projekta partneri no Blankenēzes ģimnāzijas. Visi kopā pētījām kultūras ilgtspēju Rīgā un Latgalē. SIA Laboratorium lektors Mārtiņš rādīja eksperimentus un stāstīja par to, kāpēc kultūrvēsturiekiem oblejektiem jumti un torņi ir zaļganā krāsā, kādas ir zinātnes iespējas un ikviena iedzīvotāja ieguldījums vēsturisko objektu saglabāšanā. Ķīpsalā pētījām Pārdaugavas koka arhitektūru. 

Spilgtākais kultūras ilgtspējas piemērs Latgalē ir Aglonas Maizes muzejs, kurā praktisko iemaņu apguve tiek saistīta ar dabas, vietējo resursu un tautas gara mantojuma izpēti. Praktiska kultūras mantojuma apguve notika ar ģimnāzijas deju kolektīva "Leiļi" palīdzību.

Vielielāko iespaidu atstāja Okupācijas muzeja apmeklējums, jo jaunieši saskatīja kopsakarības ar Krievijas agresiju Ukrainā.

Noslēgumā jaunieši prezentēja projekta mobilitātēs gūtos iespaidus.

Informācija Facebook vietnē:

https://www.facebook.com/daugrc.lv/posts/pfbid02mRxgmkgwdKximk9NgSj7jFQgfT5K15Rauu7KeDFydTWdhTKc7FcU1DjmJUgv2j4Gl

https://www.facebook.com/daugrc.lv/posts/pfbid0PgNE5ktcXmcyPjbYf3BjLkgXnx8ED3jbFeT4fDXPVjGTcKwzRFvzPWceAHUTm2NCl

https://www.facebook.com/daugrc.lv/posts/pfbid02Lv9v3Do5Bb87dgvzUYdtukBMcQnMyPeuvdYB4Dy1T7ZNwt78ARMK1GkREZ5MfNySl

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.