Erasmus+ grupu īstermiņa mobilitāte 2023


Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekts Nr.2022-2-LV01-KA122-SCH-000100043

Īstenošanas laiks: 2023.gada 1.marts - 2023.gada 31.decembris

Partnerinstitūcija: Istituto Istruzione Scolastica Superiore "Carlo Dalla Chiesa" 

Mērķis: apgūt itāļu partnerskolas pieredzi skolēnu iesaistē vietējās kultūrainavas saglabāšanā. Savstarpēji sadarbojoties ar itāļu vienaudžiem un vinu vecākiem, projekta dalībnieki gūs plašāku priekšstatu par vietējo kultūrainavu veidojošiem faktoriem un veidos pieredzes pārnesi gan saturiski, gan mācīšanās procesā, gan personiskās iesaistes ziņā.

PROJEKTA NORISE

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.