Vēsture


Vēsture

Skolas pirmsākumi ir saistāmi ar skolas nodibināšanu 1831. gadā. Pirmajos pastāvēšanas gados tajā bija pāris simti grāmatu, galvenokārt mācību programmā  paredzētā literatūra. Ar gadiem auga skola, palielinājās un pilnveidojās arī skolas bibliotēka.

19. gadsimta 90. gados par bibliotekāru strādāja krievu literatūras skolotājs S.Preobraženskis. Par laika posmu līdz 20. gadsimta 30. gadiem sīkāku ziņu nav.

30-to gadu sākumā par bibliotekāri strādāja E.Dzenīte. Viņa sakārtoja grāmatas pēc decimālās klasifikācijas. Tajā laikā bibliotēkā bija apmēram 4000 grāmatu, galvenokārt daiļliteratūra.

30-to gadu beigās un 40-to gadu sākumā par bibliotekāri strādāja A.Meldere. Tad grāmatu klāsts, kļuva bagātāks: Bibliotēkā bija gan daiļliteratūra, gan grāmatas mākslas un citās nozarēs. Bija arī grāmatas vācu un franču valodā. Diemžēl kara laikā lielākā daļa grāmatu aizgāja bojā.

Par bibliotēkas likteni pirmajos pēckara gados arī konkrēti nekas nav zināms.

50-to gadu sākumā par bibliotekāri strādāja M.Labunska.

Kopš tā laika bibliotēkas grāmatu fonds ir stipri mainījies gan daudzuma, gan sastāva ziņā.

No 1970. gada līdz 2009.gada oktobrim bibliotēkā strādāja Dzidra Grode. No 2009.gada oktobra līdz 2011.gada septembrim bibliotēkā strādāja Zigrīda Rusiņa. Pašlaik par bibliotekāri strādā Marina Rumjanceva

Bibliotēkas krājumā ir 19 456 eksemplārs, tai skaitā 11 155 mācību grāmatas, 8 301 daiļliteratūra, enciklopēdijas un nozaru literatūra.
Bibliotēkā ir alfabētiskais, sistemātiskais un elektroniskais katalogs. No 2016.g.  4. janvāra lietotāju reģistrācija, grāmatu izsniegšana un saņemšana skolas bibliotēkā notiek elektroniski.
Lasītāju skaits bibliotēkā - 342, no tiem 303 skolēni, 29 skolotāji, 10 citi lasītāji.

Bibliotēkas tehniskais nodrošinājums:

  • kopējamā iekārta
  • printeris
  • 3 e-grāmatu lasītāji