Portfolio Category: Izglītība

Zinātniski pētnieciskā darbība

VADLĪNIJAS skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai Zinātniskās pētniecības darbu vērtēšanas kārtība Zinātniskās pētniecības darba priekšaizstāvēšanas pieteikums Zinātniskās pētniecības darba tēmas pieteikums ZPD nolikums Skolēnu ieteikumi ZPD izstrādē: Arturs Ozerskis.ZPD noformēšanas pamācība Romāns un Jurijs Šinkeviči.Pamācība kā ar Power Point izveidot A1 plakātu Melisa Potapova, Katrīne Grabovska. Kā noformēt plakātu Katrīna Čivkule. Kā noņemt fona troksni no…
Lasīt vairāk

Skolēnu mācību uzņēmums

Skolotāja Dace Ozerska 7.-12.klase Interešu izglītības programma “Skolēnu mācību uzņēmumi” tika veidota atbilstoši Junior Achievement – Young Enterprise Latvija programmas un praktiskās mācību metodes Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) nolikumam. Tās mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai…
Lasīt vairāk

Basketbols

Pulciņa vadītājs Deniss Kovaļenko Basketbola mērķis ir attīstīt visas fiziskās īpašības (spēku, izturību, ātrumu, veiklību, lokanību) to harmoniskajā kombinācijā. Programmas uzdevumi: Skolēnu veselības uzlabošana. Fizisko spēju attīstības līmeņa paaugstināšana ar vingrošanas, vieglatlētikas, kustības spēles un sporta spēļu palīdzību. Iepazīstinot skolēnus ar noteikumiem. Iedvesmot pašattīstīties, prot domāt kustība un pieņemts lēmumus. Attīstīt vai uzlabot saskarsmes un…
Lasīt vairāk