Portfolio Category: Izglītība

Izglītības programmas

Daugavpils Valsts ģimnāzija piedāvā efektīvu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un mūsdienīgu vidējo izglītību. Skolai ir stabilas tradīcijas, tā ir atvērta jaunām idejām, dinamiska. Ģimnāzijā īstenotās izglītības programmas (IP): Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma (IP kods 23011111) Vispārējās vidējās izglītības programma (IP kods - 31016011), padziļināto kursu komplekti:   “Cilvēks un veselība”, padziļināti apgūstot kursus: Bioloģija II, Ķīmija II,…
Lasīt vairāk