Robotika


Skolotājs Kārlis Rasis
7.-12.klase

Mūsdienu strauji mainīgajā vidē ir nepieciešamība
patstāvīgi uzlaboties un iet laikam līdzi. Šis aspekts īpaši skar elektronikas un datorikas jomas. Tieši tādēļ topošajiem izstrādātājiem ir jādod iespēja parādīt un pierādīt sevi perspektīvākajā 21. gs. nozarē, uzlabojot un radot jaunas efektīvākas sistēmas.
Pulciņš paredzēts izglītojamo iepazīstināšanai ar robotiku, analogo, ciparu elektroniku, programmēšanu un mehāniku, kuras var sekmīgi pielietot nozarēs, saistītās ar inženiertehniskajiem darbiem, kas pēdējo gadu posmā ieņem ievērojamu tirgus segmentu.
Nodarbību galvenais uzdevums ir iepazīstināt izglītojamos ar ciparu elektronikas pamatiem, programmnodrošinājuma izstrādi tās vadībai, mūsdienu sistēmu darbības principu izpratni un robotu izveidi sākot ar ideju un beidzot ar risinājumu.