Deju kolektīvs „Leiļi”


Skolotāja Marita Irbe
7.-12.klase

Darbojoties tautas deju kolektīvā, skolēni pilnveido
savu uzvedības kultūru, saskarsmi, tie kļūst atbildīgāki, izglītotāki par savas tautas tradīcijām. Tautas deju kolektīvam ir liela nozīm, jo tā nav tikai iespēja izglītoties, piedalīties dažādos festivālos, sadančos, bet arī iespēja pavadīt brīvo laiku ar saviem domubiedriem.
Interešu izglītības mērķis ir:
sekmēt programmas dalībnieku emocionālo un intelektuālo veidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību;
• veidot audzēkņu interesi par dejas mākslu;
• veidot izpratni par Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu;
• sagatavoties Dziesmu un deju svētkiem, Daugavpils pilsētas koncertiem, skolas veidotajiem pasākumiem un piedalīties to norisē.