Jauktais koris „Dveiņuva”


 

Skolotāja Anita Zarāne

Programmas galvenais uzdevums
Izkopt izglītojamo saskarsmes un sadarbības prasmes, attīstot individuālās un kolektīvās radošās spējas. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas kora dziedāšanā un veidot vokālās iemaņas – stāju, elpu, skaņveidi, dikciju, artikulāciju.