Mazie mūzikas kolektīvi


Skolotāja Anita Zarāne
7.-12.klase

Programmas būtība ir cieši saistīta ar valsts īstenojamās muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver sevī dalībnieku muzikalitātes attīstību, vokālo iemaņu, kolektīvas, solo muzicēšanas apguvi. Realizējot programmu, tiek veicināta skolēnu muzikālā izaugsme, motivācija darboties pašdarbības kolektīvos, veicinot latviešu tautas identitātes saglabāšanu.
Programma dod iespēju Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēkņiem attīstīt vokālās iespējas solo, duetā, trio, ansamblī, apgūt dažādu tautu komponistu dziesmas, piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā, dažādos konkursos un svētkos.