Skolotāja R.Murāne-Rutka
7.-12.klase

Debates ir saruna noteiktā laikā, kurā piedalās divas komandas (apstiprinošā un noliedzošā) trīs cilvēku sastāvā. Debates tiesā viens vai vairāki debašu tiesneši. Debašu mērķis ir pārliecināt tiesnešus par savu argumentu pārākumu pār oponentu argumentiem. Katrai komandai jābūt gatavai aizstāvēt gan apstiprinošo, gan noliedzošo viedokli par debatējamo tēmu. Debatēs notiek viedokļu, bet ne cilvēku sadursme!

Darbojoties Debašu pulciņā, skolēni attīstīta saziņas un saskarsmes prasmes un kritisko domāšanu, veido domas un runas struktūru, pamato savu viedokli.
Skolēni mācās strādāt ar daudziem avotiem, atlasīt, sintezēt lielu informācijas apjomu.
Debates audzina cieņu un iecietību pret dažādiem uzskatiem, idejām, reliģiju un tautību, veicina interesi par sabiedrības problēmjautājumiem un risinājumu meklēšanu.