Galvenā Test

DVĢ Facebook

Kad vakardiena uzrunā šodienu

 

 

DVĢ Facebook


 

DVĢ Facebook

 

Laiks, kad e-klasē tiek ievietots Gada balvas nolikums, nozīmē, ka esam pavisam tuvu semestra finišam. Pēc divu gadu pārtraukuma tiekamies Vienības nama koncertzālē 31.maijā plkst.10:00.
Vēlamies, lai katrs izvērtētu savu individuālo veikumu un novērtētu cita paveikto, pateiktu "paldies". No sirds pateikts "paldies", mīļš apskāviens dažkārt ir ļoti spēcīgs līdzeklis, lai stiprinātu un, kā skan ģimnāzijas devīzē - mainītos uz augšu! Šogad Gada balvas plānots pasniegt 24 nominācijās. Kādas tās ir un kur meklēt pieteikumu, lasiet nolikumu e-klasē!
Tiekamies pasākumā!


Izglītojamo uzņemšana 10. – 12. klasēs 2022./2023.m.g.

 

 

 

Lai uzņemtu 10.klasē, skolēna apliecībā par vispārējo pamatizglītību:

  • vērtējumi ir 5 balles un augstāki.
  • gada vērtējums matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā (angļu valodā) ir 6 balles un augstāki.
  • ģimnāzijas rīkotajā iestājpārbaudījumā iegūtais vidējais vērtējums ir 60% vai augstāks.
  • izglītojamais ir atbrīvots no iestājpārbaudījuma, ja gada vai eksāmena vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā (angļu valodā), vēsture un izvēlētajos padziļinātajos kursos ir 7 balles un augstāki.

Dokumentu pieņemšana no 14.06.2022. līdz 22.06.2022. plkst. 12.00 ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

 


 

Iestājpārbaudījums notiek klātienē (ievērojot drošības un piesardzības noteikumus) 10.06.2022. plkst. 12.00. Pieteikties iestājpārbaudījumam elektroniski skolas mājaslapā no 01.06.2022. līdz 08.06.2022.

Dokumentu pieņemšana no 14.06.2022. līdz 22.06.2022. plkst. 12.00 ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Kā izvēlēties, ko mācīties? Palīdzēs KURSU KALKULATORS

Iestājpārbaudījumu pieteikums 10. klasēm.

Iestājpārbaudījumu kārtība 10. klasē.

 

 

Aktualitātes

 

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
sveica skolēnus un viņu pedagogus
par izciliem sasniegumiem olimpiādēs un konkursos

Lūk, arī klāt šī mācību gada noslēgums, kad laiks ir palūkoties, kā tad mums šajā mācību gadā ir veicies un ...
Lasīt vairāk

Mēs esam Latvija, Latvija esam mēs!

"No 3.aprīļa līdz 8.maijam Latgales reģiona izglītības iestāžu 1.-12.klašu skolēni tika aicināti piedalīties konkursā “Mēs esam Latvija, Latvija esam mēs!”, ...
Lasīt vairāk

48.zinātniskās pētniecības darbu
konferences laureāti

Latvijas skolēnu 48.zinātniskās pētniecības darbu konferences laureāti - 33 ģimnāzisti! Paldies par ieguldīto darbiņu gan skolēniem, gan skolotājiem! Paldies par ...
Lasīt vairāk

Vienības namā tika godināti radošie kolektīvi un sportisti

15.maijā Vienības namā tika godināti radošie kolektīvi un sportisti, kuri ieguvuši godalgotas vietas novada un valsts konkursos un sacensībās. Laureātu ...
Lasīt vairāk

Uzņemšana 2024./2025.m.g.

Dokumentu iesniegšana uz 7., 8., 9., 11. un 12.klasi no 03.06.2024. līdz 14.06.2024. Vairāk sadaļā UZŅEMŠANA https://daugrc.edu.lv/formalauzn/uznemsana-2/ Uz 10.klasi: - ...
Lasīt vairāk


Demokrātijas nedēļa
Daugavpils Valsts ģimnāzijā

Sveicot Satversmes sapulces sasaukšanas dienā, LR Neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienā, Eiropas dienā un atzīmējot 20 gadus kopš Latvija ir Eiropas ...
Lasīt vairāk


Kopā ar Sandiju Semjonovu
par ūdeni, dzīvību, globālajām pārmaiņām un atvērtību

Vides dienu ietvaros tikāmies ar žurnālistu, režisoru un producentu Sandiju Semjonovu. Stāsta I.Nikolajeva: "Sandijs Semjonovs pastāstīja gan par savu biogrāfiju, ...
Lasīt vairāk

Vides dienas Daugavpils Valsts ģimnāzijā turpinās!

Vides dienas Daugavpils Valsts ģimnāzijā turpinās! 7. klases skolēni šodien tika rosināti domāt par atkritumu šķirošanu, par plastmasas piesārņojumu vidē ...
Lasīt vairāk

Vides dienas ģimnāzijā

24.aprīlī Daugavpils Valsts ģimnāzijā sākās Vides dienas. Latvijas Valsts mežu Dienvidlatgales reģiona darbinieki Kristaps Plonis, Ilona Aizpuriete un Aldonis Utināns ...
Lasīt vairāk

Skolēnu skatuves runas konkursā ģimnāzistei Augstākā pakāpe!

17. aprīlī Rēzeknē notika Latgales novada Skolēnu skatuves runa konkurss, ko organizē VISC. Mūsu skolu tajā pārstāvēja 10. a klases ...
Lasīt vairāk

01.

Vispārējā pamatizglītība
Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) izglītības programma


02.

Vispārējā vidējā izglītība
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas izglītības programma


03.

Vispārējā vidējā izglītība
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma