Vienības namā tika godināti radošie kolektīvi un sportisti

15.maijā Vienības namā tika godināti radošie kolektīvi un sportisti, kuri ieguvuši godalgotas vietas novada un valsts konkursos un sacensībās. Laureātu vidū deju kolektīvs "Leiļi", vadītāja Marita Irbe, koris "Dveiņuva", trio meitenes- Laura Zuģicka, Ariadne Gabrāne, Daina Vaivare, vadītāja Anita Zarāne, skatuves runas konkursa augstākās pakāpes laureāte Kritīne Baumane un skolotāja Ināra Žukovska, volejbola komanda, skolotāja Anita Vilcāne, sportisti Martīne Djatkoviča, Māris Lazdāns, skolotājs Deniss Kovaļenko. Paldies par atbildību, radošumu, disciplīnu, ko ieguldījāt sava darbā. Lai darbs ko darāt, sniedz jums gandarījumu! Lepojamies!

-->