Skolas Māsa

Skolas māsa Janīna Navrocka

Izglītība: Rīgas 1.medicīnas skola, specialitāte – feldšeris.

Prakses tiesības māsas profesijā ir pagarinātas līdz 2022.gada oktobrim


Skolas māsa ģimnāzijā:

 • nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos;
 • veic antropometriskos mērījumus izglītojamiem, redzes un dzirdes pārbaudi, u.c.;
 • nosūta izglītojamos uz profilaktiskām potēm un profilaktiskām apskatēm;
 • kontrolē higiēnas un sanitāro prasību ievērošanu mācību telpās, ēdnīcā un dienesta viesnīcā;
 • kontrolē mācību telpu gaisa temperatūras un vēdināšanas atbilstību Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām;
 • piedalās skolas ārpusstundu un sporta pasākumos;
 • veic Valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmas “Piens un augļi skolai” nodrošināšanu ģimnāzijā;
 • koordinē izglītojamo ēdināšanu.

Kā arī:

 • uzklausa
 • sniedz palīdzību un atbalstu
 • bieži palīdz ar labu vārdu

Skolas māsas darba laiks:

8:00 – 16:00

Pusdienu pārtraukums:

11:00 – 11:30

Balsta un kustību orgānu sistēmas slimības

Daugavpils Valsts ģimnāzijas pētījums „Skolēnu somas svara atbilstība LR MK noteikumiem

-->