Portfolio Category: Projekti

Erasmus+ KA1_2019_2020

Daugavpils Valsts ģimnāzijas Erasmus + programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekta “Pedagogus un skolēnus atbalstošas vides modelēšana” apraksts   Pieteicējs Daugavpils Valsts ģimnāzija Ilgums 2019.gada 2.septembris – 2021.gada 1.marts Mērķis Strukturētie tālākizglītības kursi, lai attīstītu 1) skolas vadības kompetenci pārmaiņu vadībā, 2) pedagogu specifiskās zināšanas caurviju prasmju apguves integrēšanā mācību procesā. Apraksts Projekta ietvaros tiks pilnveidotas pedagogu…
Lasīt vairāk

ERASMUS+ KA2 “Tūrisms”

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mēs - par aktīvu un atbildīgu tūrismu, popularizējot savu novadu". Īstenošanas laiks: 2019.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts. Pagarināts līdz 2022.gada 31.augustam. Partnerskolas no Polijas, Rumānijas, Turcijas un Grieķijas. Mērķis: veicināt atbildību par ekoloģiju,  tūrismu un kultūras mantojumu, paaugstinot projektā iesaistīto pedagogu metodisko kompetenci. Vairāk par…
Lasīt vairāk

ERASMUS+ KA2 DEMOS

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta “DE.M.O.S.” ( “Debate as innovative Method to enhance critical thinking and life skill”). Projekta ilgums: 2019.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts. Partnervalstis: Itālija, Turcija, Portugāle, Polija, Nīderlande. Projektā skolotāji apgūs debašu kā starpdisciplināras mācību metodes izmantošanas iespējas skolēnu kritiskās domāšanas pilnveidei mācību procesā, mācīsies formulēt rezolūcijas…
Lasīt vairāk

PRO.MATH.EU.S.؜؜؜؜

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts "PRO.MATH.EU.S. Īstenošanas laiks: 2018.gada oktobris - 2020.gada 31.augusts. Daugavpils Valsts ģimnāzijas matemātikas un robotikas skolotāji un 9.-11.klašu skolēni kopā ar aizrautīgiem un zinošiem partneriem no  Polijas (Psari), Itālijas (Peskara), Rumānijas (Timišoara) var iesaistīties jauna  projekta īstenošanā. Projekta ideja:  kā matemātikas stundās apgūto teoriju izmantot…
Lasīt vairāk