ERASMUS+ KA2 “Tūrisms”


Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mēs - par aktīvu un atbildīgu tūrismu, popularizējot savu novadu".

Īstenošanas laiks: 2019.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts. Pagarināts līdz 2022.gada 31.augustam.

Partnerskolas no Polijas, Rumānijas, Turcijas un Grieķijas.

Mērķis: veicināt atbildību par ekoloģiju,  tūrismu un kultūras mantojumu, paaugstinot projektā iesaistīto pedagogu metodisko kompetenci.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

.........................................................................................................................................

Konkursa “Erasmus+ projekta

“Mēs - par aktīvu un atbildīgu tūrismu, popularizējot savu novadu"

 logo izstrāde”

KĀRTĪBA

Konkursa mērķis: 20 dalībnieku atlase mācīšanās mobilitātēm uz partnerskolām Rumānijā, Polijā, Turcijā un Grieķijā (1.posms).

Dalībnieki: ģimnāzijas 8.-9.klašu skolēni.

Konkursa uzdevums: izveidot projekta logo.

Logo veidošanas nosacījumi: 1) ir jāizmanto visi partnerskolu piedāvātie partnervalsts kultūru raksturojošie elementi (skat.pielikumu), 2) ir jāizmanto vai nu valstu karogi/karoga krāsas vai valstu/pilsētu nosaukumi, 3) zīmējumā jābūt saprotamai projekta idejai (atbildīgs tūrisms, ekoloģija, kultūras mantojums), 4) var izmantot projekta nosaukumu “Responsible tourism”.

Darbu vērtēšanas kritēriji: 1) projekta idejas vizualizācija, 2) iesniegtais darbs ir logo, 3) darbs ir rūpīgi izstrādāts, 4) darbs ir iesniegts noteiktajā termiņā.

Logo var zīmēt ar zīmuļiem, flomāsteriem vai veidot, izmantojot IKT rīkus.

Darbu iesniegšanas termiņš – 18.oktobrī līdz plkst.17:00, atsūtot e-klasē (Renātei Malnacei) vai atnesot uz 103.kab. vai kanceleju.

Logo vērtē projekta koordinatore, vizuālās mākslas speciālists, informātikas skolotājs, vecāku pārstāvis, SL pārstāvis.

Konkursa rezultāti tiek publicēti ģimnāzijas mājaslapā līdz 2019.gada 25.oktobrim.

Papildus informācija: projekta mobilitāšu dalībnieki dzīvo viesģimenēs un ir gatavi uzņemt savu viesskolēnu savās mājās partneru vizītes laikā Latvijā 2020.gada pavasarī.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

............................................................................................................................................

Pirmie projekta logo ir gatavi!

Paldies Patrīcijai Streiķei, Luīzei Donikai un Nikai Hotuļovai!

.........................................................................................................................

Balsojam par logo!

4 valstu skolēni ir izveidojuši Erasmus+ projekta "Mēs - par atbildīgu tūrismu!" logo variantus. Nu ir laiks izvēlēties vienu vienīgo.

Uzklikšķinot uz saites, vari nobalsot arī tu!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWwNH9oCvOoKmyywYbkD3uiXv_g37nfdBEoIiBQsi-S5i1QQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Zīmējumos dalībniekiem vajadzēja sakombinēt 4 elementus, kurus iesūtīja partneri  (mūsējais ir ozola vainags, poļiem - tulpīte, rumāņiem un turkiem - cietokšņi, grieķiem - zirgs).

Paldies ģimnāzijas meitenēm pa skaistajām idejām!!! Ceram, ka patiks arī citiem!

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

.........................................................................................................................................

Apsveicam Luīzi! Viņas veidotais logo ir kļuvis par projekta logo!

....................................................................................................................................

Projekta koordinatoru tikšanās Devā

No 18.līdz 20.novembrim projekta dalībskolu koordinatori tikās Devas pamatskolā Rumānijā un prezentēja savu skolu labās prakses piemērus vides izglītībā. Partneri atzinīgi novērtēja ģimnāzijas saimes iesaistīšanos Lielajā talkā un matemātikas skolotājas Neļas Borisovas organizētās ikgadējās koku stādīšanas talkas.

Visas partnerskolas iesaistās atkritumu šķirošanā, bateriju vākšanā, dalībnieki iepērkoties cenšas neizmantot plastmasas maisiņus. Ģimnāzijā mazāk zināma aktivitāte ir dzērienu pudeļu vāciņu vākšana otrreizējai pārstrādei.

Projekta nākamais uzdevums skolēniem ir izvērtēt, kas skolas ikdienā vēl ir darāms, lai saudzētu apkārtējo vidi, un iedzīvināt šo jauno ideju.
Projektu tikšanās vienmēr ir arī domu apmaiņa ar kolēģiem par katras skolas īpašo pieredzi izglītības procesa organizēšanā. Rumāņu skolā sākumskolas posmā tiek izmantota pieeja, ko dēvē "Soli pa solim". Stundas vada 2 skolotāji. Stundas laikā bērni darbojas 3 -5 dažādās grupās, apgūstot matemātiku, valodu, dabaszinātnes un citus priekšmetus. Šī pieeja paredz vairāk laika konkrēta uzdevuma veikšanai, bērni mācās plānot savu darbu un sadarboties. Kolēģi atzina, ka būtiskākais ieguvums ir skolēnu radošuma un uzņēmības līmenis, kas esot daudz augstāks nekā skolēniem, kas mācījušies pēc "parastās" programmas.
Savukārt poļu partnerskolā(atrodas netālu no Gdaņskas) tiek apgūta kašūbu valoda, kultūra un vēsture (līdzīgi latgaliešu valodai dažās Latgales skolās). Kašūbu tautastērpa elementu (tulpīti) poļu skolēni piedāvāja projekta logo veidošanai. Projekta logo top no katras skolas piedāvātajiem savai kultūrai/videi raksturīgiem elementiem. Rumāņu un turku cietokšņi, grieķu zirgs, poļu tulpīte un latviešu Līgo vainags simbolizēs projekta kopīgo ideju.
Priecājamies, ka tieši ģimnāzijas audzēknei Luīzei zīmējumā visprecīzāk ir izdevies atainot kultūras vērtību simbiozi.
Divu gadu laikā skolēniem noteikti radīsies arī jaunas idejas, kā popularizēt mūsu zemi un pilsētu, pašiem kļūstot par atbildīgiem tūristiem un novada līderiem.
 
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.
....................................................................................................................................................................................................
Erasmus + programmas projekta “Mēs - par aktīvu un atbildīgu tūrismu, popularizējot savu novadu” mobilitāte Devā (Rumānija)
no 2020.gada 23.līdz 29.februārim.

Pirmdiena: projekta partneru tikšanās skolāAndrei Saguna Scoala Gimnaziala in Deva”, valstu prezentācijas; projekta starprezultātu prezentācijas; pusdienas; Devas vēsturiskā centra apskate.

Otrdiena: iepazīšanās spēles; CLIL nodarbības; mācību stundu apmeklējums; konkurss par Rumāniju; pusdienas; pilsētas kultūras objektu apskate.

Trešdiena: ekskursija uz Branu (kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana – grāfa Drakulas pils apskate).

Ceturtdiena: video, prezentāciju veidošana par brauciena laikā gūto pieredzi (intervijas ar ģimenes locekļiem, partnervalstu skolēniem); pusdienas; sporta spēles; tautas dejas.

Piektdiena: video, prezentāciju veidošana; kalendāra veidošana; projekta kopsavilkums.

Ģimnāzijas komandas prezentācija par videi draudzīgām aktivitātēm skolā:

Mobilitātes kopsavilkums

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

 
....................................................................................................................................................................................................
Projekta rezultāti 7.-9.klašu grupā:

7.klase

8.klase

9.klase

8.klases skolēni kļūs par projekta vēstnešiem skolā!

...........................................................................................................................................

Veidosim skolas dzīvi videi draudzīgi!

Jauno mācību gadu uzsāksim ar videi draudzīgām aktivitātēm!

Katrā klases telpā ir 3 kastes - lietotam papīram, baterijām un plastmasas pudeļu vāciņiem! Kad kaste ir pilna, dod ziņu bibliotekārei, kura organizēs papīra savākšanu pārstrādei!

...........................................................................................................................................................................................
Tiekamies tiešsaistē!
 
Erasmus+ programmas projekta "Mēs par atbildīgu tūrismu, popularizējot savu novadu" dalībnieki no Polijas, Grieķijas, Rumānijas, Turcijas un Latvijas no februāra vidus reizi nedēļā tiekas tiešsaistēs un stāsta par savā iemīļotākajām vietām dzimtajā pilsētā vai reģionā. Projektā ir aktīvi iesaistījusies 8.a klase. Artjoms, Melānija, Emīlija un Iveta partnerskolēniem stāstīja gan par cietoksni, gan baznīckalnu, gan Daugavpils parkiem un jauno promenādi. Skolēni diskutē arī par to, ko viņi pilsētā labprāt mainītu. Iveta ieteica organizēt vairāk ielu festivālu jauniešiem. Ceram, ka pēc pandēmijas tā arī notiks!
 
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.
.....................................................................................................................................................................................................

Mācīšanās mobilitāte uz Grieķiju

Erasmus+ programmas projekta  “Mēs - par aktīvu un atbildīgu tūrismu, popularizējot savu novadu” ietvaros 26.02.- 6.03.2022. viesojāmies Grieķijas partnerskolā.                                                                                                                                                 Marta pirmā nedēļa Grieķijā ir pārejas periods no ziemas uz pavasari. Pazīmes: zied magnolojas, pūš diezgan spēcīgs vējš un līst pavasara lietus, radot kalnu ielejās miglu, un tas viss pa vidu siltam saules smaidam. Pilsēta Larisa, kurā viesojāmies,  atrodas Grieķijas vidienē, gandrīz Olimpa kalna pakājē.                                                                                                 Pirmajā dienā notika skolas izpēte un iepazīšanās spēles. 350 skolēnus Larisas skolā izglīto 33 pedagogi. Notika partnerskolu prezentācijas, kur ar lepnumu prezentējot savu skolu, stāstījām citiem par mūsu skaisto valsti –Latviju.  Visus ļoti ieinteresēja ideja par skolas zvanu neesamību, kad paši skolēni ir atbildīgi par savlaicīgu ierašanos  uz stundām.

Otrajā dienā devāmies uz Meteoriem – vienu no pasaules neparastākajām vietām, kur miglas tītie kalni ar senajiem klosteriem to virsotnēs raisīja mūsos bijīgas un nedaudz mistiskas sajūtas.         Trešajā dienā norisinājās “Actionbound” – Larisas izpētes spēle. Tās mērķis: iepazīt pilsētu un , meklējot orientierus  jauktās partnerskolu komandās, veicināt skolēnu savstarpējo saziņu. Guvām vērtīgu pieredzi, sniedzot intervijas angļu valodā.

Ceturtā diena bija veltīta Arheoloģijas muzeja apmeklējumam Verginā, kas ir viens no Grieķijas nozīmīgākajiem muzejiem. Šajā dienā veicām pastaigu Egejas jūras krastā, Olimpa kalna pakājē un aplūkojām Olimpa kalna centru Litochoro. To visu skatot, sapratām, cik saudzīgi, ar kādu cieņu un lepnumu grieķi attiecas pret savu seno vēsturi, - viņos ir iekodētas senās leģendas, grieķu varoņu un dievu novēlējumi.

Pēdējā, piektā, diena bija veltīta Folkloras muzeja apskatei un mobilitātes izvērtējumam. Katras valsts grupai bija jāizlozē attēli ar Grieķijā iepazītajiem dabas un kultūras objektiem un jāastāsta par saviem iespaidiem. Piedaloties visu skolu kopīgajā deju un rotaļu pasākumā, baudot tik atšķirīgos nacionālās virtuves gardumus, sapratām, cik veiksmīgi ar citu valstu skolēniem mūs satuvina kopīgās aktivitātes.                                                                                                                                                                                                                                          Ne pārāk siltais laiks neliedza mums baudīt Grieķijas dabas krāšņumu un kultūras vērtības.  Nesteidzīgais dienas ritums, cilvēku atsaucīgā, bet ļoti mierīgā attieksme pret notikumiem un parādībām (neraugoties uz viņu temperamentu), atklāj grieķu dzīves gudrību, - jādzīvo  mierīgi, bet ar baudu un prieku.   Šķiroties pēdējās projekta dienas pēcpusdienā no jaunajiem draugiem, lija neviltotas un aizkustinoša asaras.

Mobilitātē piedalījās Laima Elksne, Melānija Mežiniece, Emīlija Sarkane un Lauris Raičonoks. Grupas vadītāja - bibliotekāre Marina Rumjanceva

Latviešu valodas skolotāja Ināra Locika

Videoatskats par mobilitāti

https://www.facebook.com/100041162622616/videos/1144372049720890/

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

.................................................................................................................................................

Mācīšanās mobilitāte uz partnerskolu Turcijā

Marta beigās Daugavpils Valsts ģimnāzijas komanda (5 skolēni un 2 skolotāji) piedalījās Erasmus pojekta „Mēs – par atbildīgu tūrismu, popularizējot savu novadu” mobilitātē uz partnerskolu Turcijā.

Lidojums uz Turciju aizņēma nedaudz pāri par 3 stundām. Un – parādījās Visdusjūra un milzīgais Antālijas konglomerāts. Tur pavadījām nakti un otrā dienā devāmies uz mūsu partneru pilsētu Afijonkarahisaru (saīsināti-Afijona). 4, 5 stundu braucienā ar autobusu bija iespēja redzēt valsti. Tā ir kalnaina, un ielejās ir apdzīvotas vietas. Pilsēta atrodas valsts vidienē un ir vidusceļš starp tādām pilsētām, ko esam dzirdējuši biežāk: Stambula, Ankara, Izmira, Antālija. Bet arī šī pilsēta ir gana liela - 450 tūkstošu iedzīvotāju. Jāatzīmē, ka Turcijā ir ļoti labi ceļi, pilsētā mājas ir ļoti skaistas un oriģinālas (kaut gan tās ir daudzstāvu mājas). Turcija ir liela un varena valsts.

Autoostā mūs sagaidīja policija ! J Izrādījās, ka vienai mūsu skolniecei viesģimenes tēvs ir policists. Skolā sastapām partnerskolu skolotājus no Polijas (projekta koordinatori), Rumānijas, Grieķijas un , protams, Turcijas. Skolēni bija vecuma grupā no 12-15 gadiem. Skolēni ar lielu interesi skatījās uz mums, jo tur nav gaišmatainu cilvēku.

Katra diena bija pasākumu un braucienu pilna: skolēni prezentēja savu valsti, apdzīvoto vietu un skolu, taisīja maizītes jauktās grupās, spēlēja galda spēles, veidoja kopīgu milzīgu plakātu, strādāja ar vizuālās mākslas skoltāju, apmeklēja stundas. Bija arī ļoti interesanti braucieni: uz vēsturisko Frīģiešu ieleju, kas stiepjas līdz pat Ankarai. Tur uzzinājām leģendu par ķēniņu Midasu un frīģiešu cepures rašanos un simboliku. Ieleja ir bagāta ar dažādām alām un pat senām baznīcām kalnu iežos.

Ļoti interesanta bija ekskursija pa pilsētu, kuras vidū slienas 200 augsts kalns ar cietoksi galā. Mums eksotiski šķita muedzinu 2-3 minūtes garie dziedājumi no minaretiem, kas aicina uz lūgšanām 5 reizes dienā. Bija iespēja ieiet arī mošejā, kur bija janovelk apavi.

Viena no pasākumu „naglām” bija brauciens uz rajona skolu, kur mūs sagaidīja ļoti sirsnīgi. Bija sagatavota tautas deja. Tur mēs visi vēlreiz stāstījām par sevi. Pēc tam bija iespēja izmēģināt roku loka šaušanā. Partneru skolas saņēma dāvanu skolai - marmora šaha figūru un dēlīša komplektu milzīgā zilā samta kastē. Tā svēra 8 kg un skolotāja Dace Ozerska varonīgi stiepa to uz autobusu un pēc tam  vēl uz lidmašīnuJ. Jāsaka, ka Tucija ir bagāta ar marmoru. Afijonas apkārtnē ir ap 300 firmu, kas zāģē un pulē marmora klučus.

Atmiņā paliks pēdējās dienas pasākums, kura laikā skolēni sacentās stafetēs un dejoja dažādu tautu dejas.Tas notika ārā pie skolas, bija +23 grādi... Jā, mums paveicās, jo tieši tajā nedēļā kļuva arvien siltāks.

Tikšanās laikā tika nosprausti nākamie mērķi un doti uzdevumi. Nākamā tikšanās notiks pie mums. Ar nepacietību gaidīsim viesus mūsu pilsētā un skolā!

Mobilitātē piedalījās Meldra Boreiko, Elīza Ribkina, Linda Širvinska, Iveta Januševska, Ērika Ugoļova, datorikas skolotāja Dace Ozerska un angļu valodas skolotāja Inese Barkovska.

Videoatskats par mobilitāti

https://www.facebook.com/100041162622616/videos/293199582861037/

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

..................................................................................................................................................

Uzņemošā vizīte Daugavpils Valsts ģimnāzijā

2022.gada maija pirmajā nedēļā Daugavpils Valsts ģimnāzijā uzņēmām ciemos projekta partnerus - 5 skolēnus no Devas (Rumānija), 5 no Larissas (Grieķija), 5 no Afijonas (Turcija) un 10 jauniešus no Mosti (Polija), kā arī 2 pedagogus no katras partnerskolas.

Projekta ideja ir atbildīgs tūrists, kurš rūpējas un saudzē vidi, kā arī popularizē savu novadu. Pēc atkaliepazīšanās aktivitātēm ģimnāzijā pirmajā tikšanās dienā izspēlējām kahoot spēli par Latviju, Daugavpili un Latvijas iedzīvotājiem, parādījām skolu un pastāstījām par mācību procesu ģimnāzijā, kā arī jaukā pastaigā iepazinām pilsētu. Vakarā - galda spēles ģimnāzijas Tējas namiņā.

Otrdien viesi prezentēja skolu un pilsētu, no kuras viņi nāk, bet ģimnāzisti iepazīstināja ar debatēm - kritiskās domāšanas apguves formu. 8.un 9.klašu skolēni (arī projekta dalībnieki) angļu valodā debatēja par to, vai skolā katru dienu jābūt vismaz vienai sporta stundai. Pēcpusdienā apskatījām Marka Rotko Mākslas centru un Daugavpils cietoksni, kā arī piedalījāmies cietspiedes meistarklasē.

Trešdien viesiem izstāstījām mūsu īpašo - tautastērpa - stāstu. Deju kolektīva "Leiļi" vadītāja Marita Irbe viesiem izklāstīja, kāpēc ģimnāzistu tautastērpos dominē baltā, brūnā, zaļā un bordo krāsa, ko nozīmē raksti blūzēs, vainagos un brunčos, kāpēc zēns dejo pārī ar meiteni un ar ko atšķiras meiteņu un puišu dejas. Noslēgumā visi kopā mācījāmies deju soļus un dažas dejas.

Pēcpusdienā SIA "Laboratorium" lektors parādīja trikus - eksperimentus- par zinātnes un mākslas krustpunktiem kultūrvēsturiskajos pieminekļos. Projekta dalībnieki uzzināja, kā, mācoties fiziku un ķīmiju, var iegūt zināšanas par kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzību. Vakarpusē iepazinām tūrisma sportisko pusi - apmeklējām piedzīvojumu parku "Tarzāns".

Ceurtdienu veltījām Latgales novada iepazīšanai. Laimes muzejā veidojām zāļu tēju maisiņus, iepazinām lauku darbarīkus un plēsām traukus uz laimi. Pēcpusdienā Aglonas Maizes muzejā mācījāmies cept rudzu maizīti. Autobusā braucot, katras valsts pārstāvji dziedāja šūpuļdziesmas.

Piektdien atskatījāmies uz paveikto un veidojām digitālo bukletu "Reģiona tūrisma ceļvedis pusaudžiem", rakstot par iemīļotākajām vietām, ēdieniem un reģionam raksturīgām īpatnībām.

Izvērtējumā projekta dalībnieki (27 skolēni) atzina, ka viņiem visvairāk patika dejošana (10 skolēni), aktivitātes Laimes muzejā (6), Maizes muzejā (4), skolā (4), eksperimenti (1), cietosksnis (1). Uz jautājumu par to, ko viņi atcerēsies no šīs mobilitātes, 5 skolēni minēja cilvēkus un skolotāju Renāti, 5 - draudzību, 4 - skolu, 1 Tējas balltīti, "I'll remember how beautiful the town is", "That we should be kind to other people and that school can be fun as well", "that we can be the same , even if we are from different countries". Visi skolēni atzina, ka ir kļuvuši vai nu atvērtēki pasaulei vai pašapzinīgāki. Viesi atzina, ka Latvijas dārgumi ir daba (6 skolēni), tradīcijas ( 3 skolēni), sports (3 skolēni), vēsture (2 skolēni), mūzika (2 skolēni), ēdiens (1 skolēns) un izglītība un tās kvalitāte (8 skolēni).

Video atskats:

https://www.facebook.com/100041162622616/videos/542199400705561/

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

.....................................................................................................................................................................................................
 

Mobilitāte uz partnerskolu Mosti (Polijā)

Vasaras nogalē no 22.līdz 28.augustam notika projekta noslēguma mobilitāte. Braucienā piedalījās Artjoms Visockis, Ritvars Nikolajevs, Ineta Elīze Ļaksa, Viktorija Munča, Ruslana Kotlova un divas skolotājas - Inese Barkovska un Ingrīda Kondratjeva.

Projekta norises vieta bija Polijas ziemeļu daļā, tuvu pilsētu „trīsvienībai”- kā to sauc poļi: Gdaņska, Sopota un Gdiņa.  Projekta dalībnieki labi iepazina viens otru, jo projekts sakarā ar pandēmiju bija ieildzis. Bet bijam ļoti priecīgi tikties.

 Brauciena laikā mēs iepazinām poļu ziemeļu daļas tautības – kašūbu valodu un tradīcijas, apciemojot kašūbu centru. Bija iespēja apskatīt Gdaņsku, milzīgu ostas pilsētu, kas bagāta  ar interesantu arhitektūru. Tur apmeklējām Dzintara muzeju. Tas bija ļoti iespaidīgs ar savu interesanto arhitektūru, jo ierīkots senā ostas noliktavā, un, protams, ar saviem eksponātiem. Gdiņā, kas ir ļoti jauna ostas pilsēta, apskatījām pilsētas centru ar lielu maketu, apskatījām akvāriju pasauli, pilsētu no kalna un panorāmas riteņa augstumiem. Pa ceļam no mūsu ciema, kur dzīvojām, redzējām piejūras vietu, kur II Pasaules kara sākumā izsēdās vācu jūras desants 1939.gadā, kā arī milzīgu kuģu iekraušanas un izkraušanas termināli. Sopotā redzējām slaveno molu jūrā. Visur bija tūristu drūzma. Tikām aizvesti arī uz Eiropālielāko  ķieģeļu viduslaiku pili Malborku, kas atstāja uz mums neizdzēšamu iespaidu.

       Projekta tēma bija par atbildīgu tūrismu, varbūt tāpēc pievērsām vairāk uzmanības šim aspektam. Infrastruktūra šim mērķim tur ir labi organizēta: ir daudz vietu, kur apmesties un ieturēt maltīti.

   Laiks bija mums draudzīgs pēc svelmes mājās: bija lietus un patīkams siltums. Izdevās nopeldēties Baltijas jūrā un baudīt vasaru.

  Poļu skolēni, skolotāji un skolēnu vecāki bija ļoti viesmīlīgi. Dzīvesvietas bija privātmājās, vienai skolniecei pa istabas logu pretī bija Baltijas jūra.... Visi ļoti sadraudzējās un šķiršanās bija ar asarām.

Skolotāja Inese Barkovska

Video atskats:
 
 
Poļu vietējās TV sižets par mobilitāti un projektu:
 
 
.....................................................................................................................................................................................................
 

Projekta rezultātu izvērtējums

2022.gada 6.oktobrī ģimnāzijā notika visu iepriešējā mācību gadā īstenoto Erasmus+ projektu izvērtējums. Tā kā ģimnāzijā ciemojās Erasmus+ projekta "Ilgtspējīga attīstība: divi ceļi, divas iespējas" partneri, pasākums notika angļu valodā.

Projektu dalībnieki tika aicināti izveidot prezentāciju un pastāstīt:

ideja- ko esam sapratuši, piedaloties Erasmus+ projektos; kāpēc skolēnu apmaiņas projekti ir vērtīgi?

Sagatavojiet prezentāciju:

  1. Projekta nosaukums.
  2. Ģimnāzijas komandas dalībnieku vārdi un foto no mobilitātes.
  3. Valsts un pilsēta, kuru apmeklējāt+ fotogrāfija no mobilitātes, kas vislabāk tās raksturo.
  4. Nosauciet 5 lietas (pēc jūsu redzētā un sajūtām), kas vislabāk raksturo jūsu apmeklēto valsti/pilsētu/ iedzīvotājus. Ja iespējams, pievienojiet foto.
  5. Uzrakstiet sakāmvārdu/frazeoloģismu/spārnotu teicienu, kas vislabāk raksturo jūsu mobilitātē pavadīto laiku. Ja iespējams, pievienojiet foto.
  6. Ko par valsti un tās cilvēkiem nekad neuzzinātu tūrists, bet sapratāt jūs, tiekoties ar vienaudžiem?
  7. Papildiniet teikumu: projektos jāpiedalās skolēniem, kuri…, jo….
  8. Ar ko Erasmus+ projekti atšķiras no ikdienas mācību procesa (3 vislielākās atšķirības)?
  9. Papildiniet teikumu: mobilitātes laikā es visvairāk….

Par Erasmus+ projekta īstenošanu un mobilitāti uz Grieķiju: Erasmus+

Emīlija: iesākums/1.slaids- Hello everyone! My name is Emīlija and these are my two friends Laima and Melānija, and today we will give you an insight to our experience in Greece during an Erasmus program.

Melānija: 2.slaids- There were four of us, who visited Greece- Emīlija Sarkane, Laima Elksne, Melānija Mežiniece and Lauris Raičonaks

Laima: 3. slaids- “We visited Larissa, the city of Greece.

Emīlija: 4.slaids- In 5 adjectives how we would describe Larissa and it’s people? Well, Larissa is Beautiful, Unique and Inexpensive, but Larissas people are Out-going and lovely.

Melānija: 5.slaids- “A picture is worth a thousand words, but a memory is priceless” we chose this quote to describe our experience in the mobility because, truly every memory we made will forever be unforgettable

Laima: 6.slaids- A tourist would never imagine how out-going, friendly, smiley and extraverted greek people are.They are proud of their cutlture, foods, sports and their country. Tourists would think, that Greece would be very crowded and not taken care of, but it's completely the opposite.

Emīlija: 8.slaids- Students who are open-minded, friendly and out-going should participate in projects because they will get unforgettable memories To get the best memories out of any project you have to socialize, not only with your friends but also with students who are from different countries.

Melānija: 9.slaids- How do Erasmus+ projects differ from the everyday learning process? Well, first of all- you have a chance to socialize with students from different countries. Secondly- You can explore a completely new school and get to know their everyday learning processes. And Thirdly- You can learn about new places, culture, foods and the country in general.

Laima: 10.slaids- during the mobility we explored Larissa the most. It was truly a beautiful city. We also made sure we talked and became friends with everyone. We loved getting to know them and the place they are from.

10.klašu skolēni sagatavoja pieredzes stāstu par mobilitāti uz partnerskolu Mosti (Polija):

https://drive.google.com/drive/my-drive

Projekta pēdējās mobilitātes laikā Polijā noslēguma pasākumā tika veikts projekta izvērtējums. Ģimnāzijas prezentāciju skatīt te:

https://drive.google.com/drive/my-drive

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

.................................................................................................................................................

Buklets "Kas pusaudžiem jāzina par mūsu reģionu?"

Bukletu uzņemošās vizītes laikā veidoja partnerskolu skolēni.

https://issuu.com/renate.malnace/docs/bro_ra