Portfolio Category: Formālā izglītība

Zinātniski pētnieciskā darbība

VADLĪNIJAS skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai Zinātniskās pētniecības darbu vērtēšanas kārtība Zinātniskās pētniecības darba priekšaizstāvēšanas pieteikums Zinātniskās pētniecības darba tēmas pieteikums ZPD nolikums Skolēnu ieteikumi ZPD izstrādē: Arturs Ozerskis.ZPD noformēšanas pamācība Romāns un Jurijs Šinkeviči.Pamācība kā ar Power Point izveidot A1 plakātu Melisa Potapova, Katrīne Grabovska. Kā noformēt plakātu Katrīna Čivkule. Kā noņemt fona troksni no…
Lasīt vairāk

Valsts pārbaudes darbi

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību Valsts pārbaudījumu norises kārtība Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā Valsts pārbaudes darbu programmas Valsts pārbaudes darbu uzdevumi  
Lasīt vairāk

DSD programma

Apsveicam DSDII un DSDI programmas 2021.gada absolventus! ............................................................................................................................................. DSD programmas vadītāja apsveikuma vārdi Deutsches Sprachdiplom der Stufe II saņēmējiem 2020.gada maija nogalē Mīļie skolēni! Patiesībā 2. līmeņa valodas diplomu pasniegšanas dienai būtu bijis jābūt ļoti svinīgai. Tomēr diemžēl dzīvē ne viss notiek tā, kā plānots. Koronavīrusa pandēmija neļauj man šodien stāvēt jūsu priekšā un jums…
Lasīt vairāk

Izglītības programmas

Daugavpils Valsts ģimnāzija ir reģionāla izglītības iestāde, kura Latgales novada skolēniem piedāvā efektīvu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un mūsdienīgu vidējo izglītību. Skolai ir stabilas tradīcijas, tā ir atvērta jaunām idejām, dinamiska. Ģimnāzijā īstenotās izglītības programmas (IP): Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma (IP kods 23011111) Vispārējās vidējās izglītības programma (IP kods - 31016011), padziļināto kursu komplekti: “Cilvēks un…
Lasīt vairāk