DSD programma


Apsveicam DSDII un DSDI programmas 2021.gada absolventus!

.............................................................................................................................................

DSD programmas vadītāja apsveikuma vārdi Deutsches Sprachdiplom der Stufe II saņēmējiem 2020.gada maija nogalē

Mīļie skolēni!

Patiesībā 2. līmeņa valodas diplomu pasniegšanas dienai būtu bijis jābūt ļoti svinīgai. Tomēr diemžēl dzīvē ne viss notiek tā, kā plānots. Koronavīrusa pandēmija neļauj man šodien stāvēt jūsu priekšā un jums personiski pasniegt DSD 2 diplomus. Taču jūs vairākus gadus esat smagi strādājuši un esat pelnījuši stāvēt uz skatuves, dzirdēt atzinīgus vārdus un daudzo viesu acu priekšā saņemt atlīdzību par savu darbu.

Skatuve un svinīgais pasākums jums diemžēl ir liegts, bet jums jāsaņem vismaz diploms un atzinība.

Jūs sākāt apgūt vācu valodu jau pirms vairākiem gadiem. Dažiem no jums noteikti reizēm bija nepieciešams arī neliels pamudinājums no vecāku vai skolotāju puses. Jūs centāties, jutāt, cik grūti ir iemācīties vācu valodu, varbūt nācās piedzīvot arī kādu neveiksmi un domājāt par padošanos, bet jūs pārvarējāt visus šķēršļus!

Vācu valodas 2. līmeņa diploms apliecina, cik cītīgi jūs pēdējos gados esat mācījušies vācu valodu un cik augstu zināšanu līmeni esat sasnieguši. Saņemot gan Latvijas vidusskolas beigšanas atestātu, gan DSD 2 diplomu, esat pavēruši sev durvis uz vācu universitātēm. Par to es jums izsaku dziļu cieņu un jūs apsveicu!

Jūs pierādījāt, ka esat sapratuši, cik svarīga ir valoda. Bet līdztekus valodai jūs daudz ko uzzinājāt arī par Vācijas kultūru, vēsturi, tradīcijām un sadzīvi.

Vācu valodas zināšanas ir tikai neliela jūsu personības daļa, bet šī daļa var palīdzēt iegūt jaunu skatījumu uz lietām, dot iespēju atbilst studiju un darba prasībām un sasniegt savus mērķus.

Varbūt ne visi sapņi īstenojas, ne visas vēlmes piepildās. Kā mums visiem pašreizējā situācijā nākas atzīt, dzīvē aizvien gadās šķēršļi, ar kuriem neesam rēķinājušies.

Taču nezaudējiet drosmi iet savu ceļu. Grūtības un neveiksmes ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, kas mūs bieži vien tieši padara stiprākus. Dažas lietas ir vienkārši jāiztur. Es vēlu jums spēku to izdarīt. Bet novēlu jums arī drosmi, lai kaut ko mainītu! Jūs esat jauni, jūs esat gudri, jums ir plāni, un jūsu priekšā ir nākotne.

Uz diplomu, ko nu turat savās rokās, ir patīkami skatīties. Tas noder arī, lai rāmītī piekarinātu pie sienas. To jūs droši varat darīt! Tad tas jums katru dienu atgādinās par to, ko attiecībā uz vācu valodu esat sasnieguši, un jūs aicinās: izmantojiet savas vācu valodas zināšanas, padariet šo diplomu par jūsu nākotnes sastāvdaļu!

Visām valstīm vajadzīgi jauni, izglītoti cilvēki! Lai kādas būtu jūsu nākotnes ieceres, esmu pārliecināts, ka iesiet savu ceļu, un es ceru, ka arī jūs iesaistīsieties mūsu abu skaisto valstu attiecību stiprināšanā.

Es jums novēlu visu to labāko!

Dirks Šteiers

(Vācu valodas koordinators Rīgā/Latvijā)

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Skolā viesojas DSD programmas vadītājs

2018.gada 22.februārī ģimnāzijā viesojās VFR "Zentralstelle für Auslandsschulwesen" vācu valodas diploma (DSD) skolu koordinators Latvijā Dirks Šteijera kungs. Šteijera kungs novadīja piloteksāmenu ģimnāzijas 9.un 10.klašu skolēniem, kuri martā kārtos DSDI (B1 līmenis) eksāmena mutisko daļu. Paraugdemonstrējumā skolēni vēroja 10.a klases skolnieces Beātes Garās sniegumu un 2 videoierakstus. Kopā tika pārrunātas dažādas eksāmena nianses (kāda ir kvalitatīva prezentācija, kā pārvarēt uztraukumu, kā labāk sagatavoties mutvārdu daļai). DSDI eksāmenu kārtos 30 Daugavpils Valsts ģimnāzijas 9.-10.klašu skolēni.

...................................................................................................................................................

DSDII eksāmens nokārtots!

2017.gada novembra nogalē un decembra sākumā 18 ģimnāzijas divpadsmito klašu audzēkņi kārtoja starptautisko eksāmenu vācu valodā "Deutsches Sprachdiplom Stufe II", kurš apliecina skolēnu lasītprasmi, runātprasmi, klausīšanās un rakstīšanas prasmi B2/C1 līmenī. Eksāmenu vienlaikus kārto vidēji 70 tūkstoši skolēnu 70 pasaules valstīs, kurās ir DSD skolas. Eksāmena saturu izstrādā un skolēnu darbus labo VFR Izglītības un kultūras ministrijas DSD programmas speciālisti.

Pagājušajā nedēļā  12.a un 12.b klases skolēni  uzzināja eksāmena rezultātus. Priecājamies par piecām ģimnāzijas audzēknēm, kas visās eksāmena daļās ieguva C1 līmeni un 6 ģimnāzistiem, kuri ieguva B2/C1 līmeni!!! Eksāmenam skolēnus sagatavoja vācu valodas skolotājas Olga Osipova un Renāte Malnace.

Visi DSDII un DSDI (B1 līmeni ieguvušie 3 skolēni) eksāmena kārtotāji rezultātus var pielīdzināt centralizētā eksāmena rezultātiem vācu valodā.

Savukārt 9.un 10.klašu skolēni gatavojas DSDI eksāmena kārtošanai. 22.februārī ģimnāzijā viesosies DSD skolu koordinators Latvijā Dirks Šteiera kungs, kurš vadīs piloteksāmenu, 27.un 28.martā skolēni kārtos eksāmena mutisko daļu, bet 12.aprīlī - rakstu daļu.

...................................................................................................................................

2017.gada 12.un 13.decembrī 17 ģimnāzijas 12.klašu skolēni kārtos starptautiskā eksāmena vācu valodā "Deutsches Sprachdiplom Stufe II" mutvārdu daļu. Eksāmena plānu skatīt šeit: Norise

"Deutsches Sprachdiplom" jeb DSD ir izglītības programma, kuras ietvaros ģimnāzisti padziļināti apgūst vācu valodu un kārto starptautiski atzītus eksāmenus - DSDI (iegūstot B1 līmeni) un DSDII (saņemot apliecinājumu par vācu valodas prasmi B2/C1 līmenī). Eksāmena rezultāti tiek pielīdzināti centralizētā eksāmena rezultātiem vācu valodā.

DSDII eksāmenu 12.klašu skolēni kārto novembra nogalē (rakstu daļu) un decembra sākumā (mutvārdos). DSDI eksāmenu kārto 9.-11.klašu skolēni marta vidū.

Izglītības programmas apguvi visā pasaulē koordinē Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.

2017.gadā DSDII diplomus saņēma septiņi 12.klašu skolēni, DSDI eksāmenu kārtoja 22 skolēni (diplomus skolēni saņems novembrī).

Programmu īsteno "DSD Gold" programmas multiplikatores Olga Osipova un Renāte Malnace.

Saite uz Zentralstelle für das Auslandsschulwesen