Erasmus + KA1_2017.-2018.


Erasmus + programmas programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekts "Mācību moduļu izstrāde neformālajā izglītībā".

Skatīt vairāk mājaslapā

2017.gada 1.augusts – 2018.gada 31.decembris.

Mērķis: strukturētie tālākizglītības kursi neformālajā izglītībā, lai izstrādātu mācību moduļus robotikā un muzejdarbībā.

Finansējums: 11403.00 EUR (Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 25% apmērā 2850.75 EUR).

Aktivitātes:

  1. Tālākizglītības kursi muzeju “lasīšanas”metodikā  2 pedagogiem (pamatskolas un vidusskolas posmā) Portugālē no 2017.gada 27.augusta līdz 2.septembrim.
  2. Tālāizkgļītības kursi robotikā 1 pedagogam Lielbritānijā no 2018.gada 25.līdz 31.martam.
  3. Tālākizglītības kursi par izglītības kvalitātes nodrošināšanu (tai skaitā moduļu sistēmu) Somijā un Igaunijā 2 skolotājiem no 2017.gada 10 līdz 16.septembrism un no 2018.gada 15.līdz 21.aprīlim.