Karjeras izglītībaPedagogs karjeras konsultants Oksana Petaško, 314.kab. 

Atvērto durvju dienas

Atbalsta materiāli

Brīvprātīgā darba iespējas