Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studijas neklātienē

 

Tā kā straujiem soļiem tuvojas mācību gada noslēgums, vēlamies vecāko klašu skolēnus iepazīstināt ar  studiju iespējām augstākajā izglītības līmenī, šoreiz detalizētāk ar studiju  programmām, kādas tiek īstenotas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Neklātienes un vakara studiju departamentā.  

Pasaulē notiekošais (karadarbība Ukrainā, “Covid-19” pandēmijas sekas) spēcīgi ietekmē ekonomisko situāciju, veicinot gados jaunu cilvēku iesaistīšanos darba tirgū. Studijas neklātienē ir lielisks veids kā savienot pilnas slodzes darbu un augstākās izglītības ieguvi, jo RTU nepilna laika neklātienes studentiem nodarbības, laboratorijas darbi un konsultācijas galvenokārt notiek sestdienās gan klātienē, gan arī attālināti. Mācību materiāli (arī lekciju ieraksti) jebkurā laikā ir pieejami e-studiju vidē, līdz ar to nodrošinot individuālu pieeju un elastīgu studiju procesu. Ja ir vēlēšanās, iespējams papildināt savas zināšanas arī pedagoģijā un iegūt tiesības strādāt par skolotāju.  

RTU tiek piedāvāta fleksibla studiju maksas sistēma, proti, studiju gada maksu ir iespējams: sadalīt vairākos maksājumos, ik mēnesi studijām atvēlot no  165 līdz 180 EUR; pieteikties studiju maksas aizdevumam bankā; lielai daļai neklātienes studentu studiju maksu sedz darba devējs. 

Jau 12. gadu pēc kārtas RTU ir darba devēju vidū visaugstāk novērtētā izglītības iestāde Latvijā. Iegūtais inženierzinātņu grāds un profesionālā inženiera kvalifikācija ir izcils priekšnosacījums ļoti labi atalgota darba ieguvei. Turklāt, atsaucoties uz darba devēju teikto: “Kvalificētu inženieru gan Latvijā, gan arī ārpus mūsu valsts robežām  darba tirgū ļoti trūkst!” 

RTU Neklātienes un vakara studiju departamenta video links: Video_par_studiju_iespejam_RTU_neklatiene(2).mp4

 

RTU_NVSD_buklets_2022

RTU_NVSD_studiju_programmas_2022

RTU_NVSD_programmu_apraksti_2022

-->